Kanto Gakuin Church

PHOTOS FROM THE JAPAN BAPTIST DOMEI ARCHIVES

(PHOTOGRAPHS ARE PRIMARILY FROM ALBUMS

DISTRIBUTED IN 1959 AND 1961)

 

1928 FISHER AND HATTORI FAMILIES AT KANOEDAI
1959 KANTO BUKAI SOKAI
AMERICAN BAPTIST MISSIONARIES 1958
ATSUGI CHURCH
ATSUGI PASTOR Abe Yūshiro.
ATSUGI CHURCH MEMBERS AND OFFICERS
DAISHINSEI CHURCH
DAISHI SHINSEI CHURCH with Shimizu Sensei; Abe Tadayoshi and family.

 DAISHI SHINSEI CHURCH with Mizuno Makoto; Shiranami Sanjiro; Yatabe Toshio; Ninomiya Tsunehiko; Tamaki Kayoko.
DOMEI TAKAI AND KANTO GAKUIN
FUKUGAWA CHURCH  FUKUGAWA MEMBERS Akiba Rei; Himae Yoshie; __ __ko; Kawabata Hiroko; Akiba Tori; Kotō Chiyoko; Kawabata Hironosukē.
FUKUGAWA SHAKAIKAN PASTOR Akiba Seiji.
FUKUGAWA PASTOR Akiba Seiji
ISOGO MISSION PASTOR Ebitsubo Makoto
ITAKO CHURCH
ITAKO CHURCH with Ono Ichiro.
ITAKO CHURCH with Kushima Ren; Tsukamoto Utako; Horii Sei; Sekiguchi Tadashi.
KANTO GAKUIN LIBRARY MUTSUURA
KANTO GAKUIN CHURCH
KANTO GAKUIN MIHARUDAI
KANTO GAKUIN CHURCH with Kurisawa Takeo; Kawaguchi Ukichi;  Shirayama Genzaburo; Tomita Shizuko; Shimoda Sentaro; Taniuchi Takeshi.
KANTO GAKUIN CHURCH Pastors Shimoda and Nakai.
KANTO GAKUIN: AKIBA RYUICHI
KANTO GAKUIN: KURISAWA TAKEO
KANTO GAKUIN: SHIRAYAMA GENZABURO INCHO
KANTO GAKUIN: SAKATA TASUKU SENSEI (**Dr. Sakata Study Project)
KANTO GAKUIN: SAKATA SENSEI'S CELEBRATION
KANTO GAKUIN: AIKAWA TAKAAKI SENSEI
KANTO GAKUIN: SHIMIZU TAKESHI SENSEI
KANTO GAKUIN DORIMITORY FIRE 1969 Photographs 2 3 4 5 6 7 8   9   (McDaniel's 1969 Sermon)
KASHIWA DEBDOSHO
KASHIWA MISSION Numajiri Ryo.
KASHIWA MISSION with Kudara Hiroshi; Numajiri Ryo; _kubo Sadakichi.
KASUMIGAOKA CHURCH
KASUMIGAOKA CHURCH: Sakata Sensei in the pulpit
KASUMIGAOKA CHURCH with Sato Kazuhisa; Aikawa Takaaki; Sakata Tasuku; Arai  Tadashi; Sugaya Misao; Endo Norisuke; Yamamoto Taro; Sugaya Jin;  Ishihara Eigi.
KASUMIGAOKA CHURCH Church members folowing New Year's Worship (1961)
KASUNIGAOKA CHURCH with Sugaya Jin; Sugawa Misao; Sato Kazuhisa;  Ōshima Yoshia.
MATSUMOTO CHURCH
MATSUMOTO PASTOR Hata Yukikazu.
MATSUMOTO CHURCH LEADERS with Tokunaga Seiji; Ito Minoru; Ito Chiyuki; Sawayanagi Teruko; Hata Yukikazu; Shintani Kuniichi; Sato Katsuro.
MYOGADANI MISSION
MYOGADANI MISSION with Bill Hinchman and congregation.
MYOGADANI MISSION with Bill Hinchman and Matsumoto Katsuaki.
NIKKO CHURCH with Tanaka Hideharu; Sawano Masayuki.
NIKKO CHURCH with Sawano Masayuki; Nagashima Kimi; Yuzawa Ishi; Ouchi Harue; Yoshihara Tsuako; Tanaka Hideharu.
NOGATA MISSION
ŌJIMA CHURCH
OPPAMA MISSION worshipping at the Kanto Gakuin church
OPPAMA MISSION
OPPAMA MISSION with Nakai, McDaniel, and Kameyama families and church members
OPPAMA MISSION PASTORS Nakai Sensei and Kameyama Sensei
OPPAMA MISSION PASTORS Nakai Sensei and Mrs. Nakai
SHINKOYASU MEMBERS Takano Susumu; Takeda Fumio; Sugimoto Noboru;  Inamoto Shōzo; Tamura Kazuo; Mori Junko; Tomioka Yūsuke.
SHINKOYASU PASTOR Sigimoto Noboru.
SHINSEIKAI TAIKAI (Note the Shinseikai amd Kyodan Debate.)
SHINKOYASU CHURCH
SOSHIN CHURCH
SOSHIN JOGAKKO
SOSHIN JOGAKKO PRESIDENT Chiba Isamu.
SOSHIN CHURCH LEADERS with Ruth Kalling; Okada Shinnosuke; Nakamura Ryujiro; Sawano Kazuyoshi; Hino Ayako; Morishima Unosuke;  Chiba Isamu; Oka Tsutomo.
SOSHIN PASTORS Chiba Isamu and Unosuke Morishima.
WASEDA HOSHIEN
WASEDA HOSHIEN with Bill Fridell and colleagues.
YOKOHAMA CHURCH
YOKOHAMA CHURCH with Hiramatsu Misao; Ashikawa Tadashi; Tokita Nobuo;  Amano Isao; Miyabe Masuo; Miyabe Kazuko; Jinbo shinichi; Amano Shūichi.
YOKOHAMA CHURCH Pastors Tokita Nobuo and Amano Isao.
YOKOHAMA CHURCH with Russell Brown and Tokita Nobuo. 


Names in Japanese I
Names in Japanese II

ADDENDUM


CLICK HERE FOR SOME PHOTOS FROM THE ALBUMS OF
TOM AND DORIS McDANIEL WHO WERE AMERICAN BAPTIST
MISSIONARIES IN YOHOHAMA FROM 1956-1961 AND 1966-1969.Home