The Gospel of Matthew

according to a Primitive Hebrew Text

by

George HowardMercer University Press1987

(Silver Mountain Hebrew Font)

typed by Stephanie Harvey, 1994

Matthew 1

}w#)r qrp 1

.{hrb) }b dwd }b w''#y twdlwt hl) 1

t) dylwh bq(y bq(y t) dylwh qxcyw qxcy t) dylwh {hrb) 2

.wyx)w hdwhy

}wrcx }wrcx t) dylwh jrp rmtm xrzw jrp t) dylwh hdwhy 3

.{r t) dylwh

}w#xnw }#xn t) dylwh bdnym(w bdnym( t) dylwh {rw 4

.}wml# t) dylwh

twrm dbw( t) dylwh z(wb hnwzh bxrm z(wb t) dylwh }wml# 5

.y#y t) dylwh dbw(w

.hyrw) t#)m hml# t#) t) dylwh dwd dwd t) dylwh y#y 6

dylwh hyb) hyb) t) dylwh {(bxr {(bxr t) dylwh hml# 7

.)s) t)

dylwh {rwy {rwy t) dylwh +p#why +p#why t) dylwh )s) 8

.hyzw( t)

.hyqzx t) dylwh hyzw( 9

dylwh }wm) }wm) t) dylwh h#nm h#nm t) dylwh hyqzx 10

.hy#)y t)

.lbb twlgb wyx)w hynky t) dylwh hy#)y 11

.lbbwrz t) dylwh l)ytl)# l)ytl)# t) dylwh hynky 12

.t) dylwh dwhyb)w dwhyb) t) dylwh l''bbwrz 13

.dwhyl) t) dylwh {yq)w {yq) 14

dylwh }tmw }tm t) dylwh rz(l)w rz(l) t) dylwh dwhyl)w 15

.bq(y t)

z(lbw xy#m )rqnh {y''rm #y) vswy )wh .vswy t) dylwh bq(yw 16

.sw+''syrq

lbb twlg d( dwdmw d''y twdlwt dwd d( mhrb)m twdlwt lkw] 17

.d''y twdlwt w''#y d( lbb twlgmw d''y twdlwt

yn# qrp

vswyl hswr) wm) htyh r#)k yhyw [}pw)h hzb hyh w''#ym tdylw 18

.#dqh xwrm trbw(m t)cmn htw) (dy# {dwq

h)ybhl htwlgl )lw hm( b#yl hcr )lw hyh qydc #y) vswyw 19

.hyl( twskl hcwr hyh lb) twml hrsw)l )lw h#wbl

vswy rm)w {wlxb wyl) h)rn \)lm hnhw wblb rbdh hzb wb#xbw 20

.trbw(m )yh #wdqh xwrm# {y''rm \t#) txql )ryt l) dwd }b

.{twnw(m ym( t) (y#wy )wh yk (''w#y wm# )rqtw }b dltw 21

.''h yp l( )ybnh t)m btkn# tm rwmgl hz lk 22

.{yql) wnm( l''r# l)wnm( wm# t)rqw }b dltw hrh hml(h hnh 23

xqyw ''h \)lm wtw) hwc r#) lkk #(yw wtn#m vswy jqyw 24

.wt#) t)

.(''w#y wm# t) )rqyw rwkbh hnb hdly# d( htw) (dy )lw 25Matthew 2

y#yl# qrp

hnhw \lmh swdwrwh ymyb hdwhy {xl tybb w''#y dlwn r#)k yhyw 1

.{l#wryl xrmm {y)b {ybkwkb {yzwx

twntmbw xrzmb wbbs wny)r .dlwnh {ydwhyh \lm hy) rm)l 2

.wl twwxt#hl w)b twbw#x

.wm( {l#wry yb#wy lkw lhbyw \lmh swdwrwh (m#w 3

dlwn {wqm hzy)b {y(dwy wyh {) {hm #qbyw wylwdg lk jwbqyw 4

.xy#mh

)ybnh yp l( bytkk hdwhy {xl tybb wyl) wn(yw 5

ypl)b ry(c ht) }h hdwhy jr) htrp) hdwhy {xl tyb ht)w 6

.l)r#yb l#wm twyhl )cy yl \mm hdwhy

b+yh {hm l)#yw rtsb {ymswql swdwrwh \lmh )rq z) 7

.{hl bkwkh ty)r }mz

dlyh d(b b+yh wl)#w wkl {hyl) rm)yw {xl tybl {xl#yw 8

.twwxt#hl wyl) )b) yn) {gw yl wdygh wtw) {k)cwmbw

{hynpl \lwh xrzmb w)r r#) bkwkh hnhw wklyw \lmh l) w(m#yw 9

r#) {wqmh dgn dm( {xl tyb w)b r#)kw .{wqmh l) {)wb d(

.dlyh {#

.d)m d( hlwdg hxm# wxm# bkwkh t) w)r r#)k yhyw 10

wl wwxt#yw wynpl w(rkyw wm) {y''rm t)w wh)cmyw tybh l) w)ybyw 11

rwmw hnwblw bhz txnm wyl) w)ybyw {hytwxtm) t) wxtpyw

.)fr''yim z(lb

\rd wnpyw {hl rm) \)lmhm swdwrwh l) bw# ytlbl {wlxb wwcyw 12

.trx) \rdb {cr)

y(ybr qrp

t)w r(nh t) xqw {wq vswy l) h)rn ''h \)lm hnhw {yklwh hmh 13

#qby swdwrwh yk \yl) yrm) d( dwm(t {#w {yrcml xrbw wm)

.gwrhl r(nh t)

.wm) t)w r(nh t) xqyw 14

)ybnh yp l( rm)n# hm rwmgl sw''dwrwh tm d( {# yhyw 15

.ynbl yt)rq {yrcmmw

y#ymx qrp

l) bc(tyw d)m wyl) (ryw {ymswqh wtw) w)r# swdwrwh h)r z) 16

{xl tybb r#) {ydlyh lkl gwrhl wyr# lkl xl#yw wcyw wbl

.r(nh dlwn# {ymswqh wl wrm) r#) }mzm {ydlwnh hylwbgw

)ybnh hymry rm)# hm rbdh {l#n z) 17

.wkw hynb l( hkbm lxr {yrwrmt ykb yhn (m#n hmrb lwq 18

vswy l) {wlxb h)rn ''h \)lmw \lmh sw''dwrwh tm r#)k yhyw 19

.{yrcmb

{y#qbmh wtm yk y'') l) \lw wm) t)w r(nh t) xq swq rm)l 20

.tymhl r(nh t)

.y'') l) wbw#yw wm) t)w r(nh t) xqyw {qyw 21

swdwrwh txt hdwhyb \lm s)l''ygr) wm# swnqrwh yk (m#yw 22

.lglgh jr) l) }pyw {wlxb \)lmh whzrzyw {# tcll )ryw .)byw

trz)n )ybnh rm)# hm {''ql tyrz)n t)rqnh ry(b }wk#yw )byw 23

.)rqy

Matthew 3

y## qrp

.hdwhy rbdmb #rwd lyb+mh }nxwy )b {hh {ymyb1

.)bl hbwrq {ym# twklm# hbw#tb wrzx rm)w 2

wnp rbdmb )rwq lwq )ybnh why(#y y''( rm)n# hm {yyql 3

.wnyql)l hlysm hbr(b wr#y ''h \rd

wyntmb rwz) rwx# rw(w {ylmgh rmcm #wbl hyh }nxwy hnhw 4

.{yr(yh #bdw hbr)h wnwzmw

}dryh twbybs twklmh lkmw hdwhy lkmw {l#wrym wyl) w)cy z) 5

.wrm)m l( }dryb {ylbw+w {t)+x mydwtm z)w 6

y(yb# qrp

w)b {y#wrph }mw yi)yezyir)fp z(lb my#wrphm {ybr yk )ryw 7

.l)hm )bl dyt(l vcqh }m xrwbl {hl rm)yw wtlyb+l

.hml#h hbw#t yrp w#( 8

lkwy# {kl rmw) yn) }m) .{hrb) wnyb) {kbblb wrm)t l)w

.hl)h {ynb)h }m {hrb) wnb t) {yqhl {yql)

trky bw+ yrp h#(y )l r#) j(h #r#l }zrgh (ygh rbkw) 10

}nxwy {hl }(yw .h#(n hm k'') twrwbxh wl wl)#yw .vr#y #)bw

{(h w)byw .wl }y)# yml ')h }ty twntk yt# wl #y# ym

{w#l wr(+ct {hl }(yw h#(n hm {ybr whwl)#yw (.lyb+hl

{yb#wx wyh {(h lkw .{kyqlxb wxm#tw {w#n(t )lw #y)

.w''#y )wh }nxwy lwmn {blb {ymdmw

)by rx)w hbw#t ymyb {kt) lyb+m ynnh tm)b {lwkl hn( }nxwyw 11

#)b {kt) lyb+y )whw .wl(n \wr# rythl yw)r yny)# ynmm qzx

.#wdqh xwr

.k''( }bthw wrcw)l }gdh vws)yw wnrg t) twrzl hrzm wdyb r#) 12

ynym# qrp

.}nxwym lyb+hl }dryh t) lylghm w''#y )b z) 13

ht)w \dym lyb+hl yw)r yn) rm)yw wlyb+hl qpsm hyh }nxwyw 14

.yl) )b

z)w hqdc lk {yl#hl {ybyyx wn) }k# xnh wl rm)yw w''#y }(yw 15

.whwlyb+h

tdrwy {yql) xwr )ryw {ym#h wl wxtpn {ymh }m hl(# dymw 16

.wyl( htr#w hnwyk

.wb ycpxw bh)n d)m d)m ybwh) ynb hz rmw) {ym#h }m lwq hnhw 17Matthew 4

y(y#t qrp

.}+#hm twsnthl rbdml #wdqh xwrb w''#y xqwl z) 1

.b(rn k''x)w hlyl {y(br)w {wy ''m {wcyw 2

hl)h synb)h# rwm) ht) {yql) }b {) wl rm)w hsnmh brqm 3

.sxl wbw#y

.''wgw wdbl {xlh l( )l yk bwtk wl rm)yw w''#y }(yw 4

hwbg rtwyh {wqm l( whdym(yw #wdqh ry(b }+#h wtw) xql z)5

#dqmh lkb#

\l hwcy wyk)lm yk 'kw h+ml gld ht) {yql) {) wyl) rm)w 6

.wgw \ykrd lkb }rm#l

.\yql) ''h t) hsnt )l tyn# w''#y wyl) }(yw 7

{dwbkw jr)h twklmm lk wh)ryw d)m hwbg rhb }+#h wtw) )#yw 8

.yl) (rpt {) \l }t) hl) lk wl rm)yw 9

''h t) bytk }k# s)fn)f+)f# z(lb }+#h \l w''#y wl hn( z) 10

.dwb(t wdbl wtw)w llpt)

.whwpr#yw wyl) wbrq {yk)lm hnhw }+#h wtw) bz( z) 11

yry#( qrp

l) \lyw rs)mb }nxwy rsmn yk w''#y (m#yw {hh {ymyb yhyw 12

.lglgh

hcqb hm+yr)m z(l hty)r {wxn rpkb }wk#yw l)rz)n t) rwb(yw 13

}wlwbz jr)

)ybnh why(#y rm)# hm {yyql 14

.{ywgh lylg }dryh t) rb( {yh \rd yltpn hcr)w }wlwbz hcr) 15

hgn rw) twmlc jr)b yb#wy lwdg rw) w)r \#wxb {yklwhh {(h 16

.{hyl(

)''y qrp

twklm# hbw#tb wrzx rbdlw #wrdl w''#y lyxth \ly)w })km 17

.hbwrq {ym#

)rqy# }w(m# {yx) yn# )ryw lylgh {yh tp# l( w''#y \lyw 18

{hytwrmkm {ykyl#m wyx) hf)y''ery:d:na):w sOr'':+yey:p )rqnw }O''myis

.{ygyyd wyh# {yb

.{y#n) {'g''dm {kt) h#()w yrx) wkl {yl rm)yw 19

.wyrx) wklyw h(# htw)b {hytwrmkm wbz(yw 20

l)ydbz ynb {yx) }nxwyw bq(y {yrx) {yx) yn# )ryw {#m +yw 21

{hytwrmkm {ynykm hyn)b {hyb)w hfd)''fb)fz:w O)''fd)fbfz z(lb

.{tw) )rqyw

.wyrx) wklyw {hyb) t)w {hytwrmkm wxynyw wrhmyw 22

b''y qrp

z(l bw+ dbz {hl r#bmw {twlhq dmll lylgh jr) l) w''#y bsyw 23

.{(b hwdm lkw {ylwx lk )prmw {ym# twklmm Oyy:lyey'':g:nwfw)am

ynym lkm {ylwxh lk wyl) w)#yw )y''rws jr) lkb wt(wm# \lyw 24

{y#(rtmhw h(r xwrm {yt(bnhw {yd#h {yzwx) {ynw#m {y)lx

.{tw) )pryw

)''dwyw {l#''wrym lyl''ghw ylw''pqam twbr wyrx) wklyw 25

.}d''ryh rb(wMatthew 5

.g''y qrp

.b#yw rhh l(yw twrwbxh )ryw )yhh t(b hz yrx) yhyw 1

wydymlt wl wbyrqyw

.rm)l {hyl) rbdyw wyp xtpyw 2

[.{ym# twklm {hl# xwr ylp# yr#)] 3

.wmxwny# {ykwxh yr#) 4

[.jr) w#ry {h# {ywn(h yr#)] 5

.{yql) w)ry hmhw blh ykz yr#) 8

.w)rpy {yql) ynb# {wl# ypdwr yr#) 9

.{ym# twklm {hl# qdcl {ypdrnh yr#) 10

yd(b (r lk {kyl) wrm)yw {kt) wpdgyw wpdry r#)k {kyr#) 11

wbzkyw

{y)ybnh wpdr }k# {ym#b d)m br {krk## wxm#w w#y# 12

.d''y qrp

l+by xlmh {) {lw(b {t) xlm wydymltl w''#y rm) )yhh t(b 13

twyhl jwxb \l#wy# )l) {wlk hw# wny)w xlmwy hmb wm(+

.{ylgr smrm

.rtshl lkwt )l rhh l( hywnb ry( .{lw(b {t) rw)m 14

{ymy#m qr ry)t )l# rtsn {wqmb wtw) {y#hl rn wqyldy )l 15

.tybh ynb lkl ry)hl hrwnmh l( wtw)

{ybw+h {ky#(m {tw)rhl {d) lk ynpl {krw)m ry)y }k 16

.{ym#b# {kyb)l twdbkmw twxbw#mh

hrwt rphl yt)b# wb#xt l) wydymltl w''#y rm) )yhh t(b 17

.{yl#hl )l)

l) tx) hdwqnw tx) tw) jr)w {ym# d( yk {kl rmw) yn) tm)b 18

.{yyqty lkh# {y)ybnhm w) hrwthm l+bt

lbh nb {yrx) dml) r#) wl) twwcmhm '') rm)m rwb(y r#)w 19

.{ym# twklmb )rqy lwdg dmlmhw {''qmhw mym# twklm )rqy

w''+ qrp

ldgt )l {) {kl rmw) yn) tm)b wydymltl w''#y rm) )yhh t(b 20

.{ym# twklmb w)wbt )l {ymkxhw {y#wrphm rtwy {ktqdc

)wh b''x xcry r#)w xcrt )l {ynwmdql rm)n# hm {t(m# )lh 21

.twm +p#m

)rqy r#)w +p#ml )wh b''x wrybxl sy(kmh# {kl rmw) yn)w 22

h+w# whw)rqy r#)w lhqhb +p#mb b''xy twxp wyx)l

.{nyhg #)l b''x

)whw }yd \rbx {( \l hyh# rykztw xbzml \nbrq byrqt {)w 23

rbd hzy)m \mm {(rtm

brqh \k rx)w {dwq wtwcrl \lw xbzmh ynpl {# \ynbrq xnh 24

.\ynbrq

z''+ qrp

wm( \tklb \)nw# twcrl rhmt# h)r wydymltl w''#y rm) z) 25

ttl db(l \rwsmy +pw#h hzw +pw#l \tw) rwsmy }p \rdb

.rhwsh tybl \tw)

.hnwrx) h+wrp }tnt d( {#m )ct )l \l rmw) yn) tm)b 26

zy qrp

.v)nt )l {ynwmdql rm)n# hm {t(m# {hl rm) dw( 27

v)n rbk htw) dwmxyw h#) h)wrh lk# {kl rmw) yn)w 28

.hblb hm(

.\mm hkyl#tw htw) rqn }ymyh \yny( \tysy {)w 29

\yrb)m dx) dyspt# \l bw+ .htw) \wtx \dy \tysy {) }kw 30

.{nyhgb \pwg lkm

x''y qrp

bzw(h lk# {ynwmdql rm)n# hm {t(m# wydymltl w''#y rm) dw( 31

.woyy:dUpyir fl''y"byil z(lbw twtyrk +g hl ttl xl#w wt#)

{) yk twtyrk +g hl ttl wl #y wt#) bzw(h lk# {kl rmw) yn)w 32

.v)ny htw) xqwlhw v)wnh )wh vw)n rbd l(+''y qrp

by#tw rq#l ym#b w(b#t )l {ynwmdql rm)n# hm {t(m# dw( 33

.\t(wb# ''hl

)sk# {ym#b )l )w#l }yyn( {w#b (b#h ytlbl {kl rmw) yn)w 34

.)yh {yql)

.)yh {yql) ry(# {ym#b )l )wh wylgr {wdh# jr)b )lw 35

.rwx# w) }bl '') r(# tw#(l lkwt )l# \#)rb )lw 36

.(r )wh hz l( \swnh lk .)l )l {gw }h }h {kyrbd wyhy lb) 37

.}# txt }# }y( txt }y( hrwtb rm)n# hm {t(m# dw(w 38

}ymyh \yxlb hkmh lb) (r txt (r {l# ytlbl {kl rmw) yn#w 39

.l)m#h wl }kh

.\ly(m wyl) bwz( \yntk lwzglw +p#mb \m( qwlxl hcry r#)w 40

.{yypl) wm( \l tw(ysp vl) wm( \lyl \tw) l)#y r#)w 41

.(nmt l) \mm twll hcwrhw wl }t \mm l)w#h 42

''k qrp

tbh)w {ynwmdql rm)n# hm {t(m# wydymltl w''#y rm) dw( 43

.\)nw#l )n#tw \bhw)l

{ksy(kmw {k)nw#l hbw+ w#(w {kybyw) wbh) {kl rmw) yn)w 44

{kycxwlw {kypdwr lyb#b wllpthw

{y(rw {ybw+ l( w#m# xyrzm# {ym#b# {kyb) ynb wyht }(ml 45

.{yqydcw {y(#r l( ry+mmw

?{kl rk# hzy) {kybhw) wbh)t {) 46

?{hybhw) {ybhw) {ynp yz( )lh

.{kyb) {t r#)k {yhymt {t) wyh 48

Matthew 6w#(t {)w {kt) llhl {d)h ynpl {ktqdc w#(t }p wrm#h 1

.{ym#b# {kyb) t)m rk# {kl hyhy )l

)''k qrp

zwrk ryb(hl wcrt )l hqdc w#(t r#)k w''#y {hl rm) dw( 2

sye+)fr:qOpiy) z(lb {ypnxh wmk {kynpl twrcwcxw

ynb {tw) w)ry# d(b {yqww#bw twbwxrb {tqdc {y#w(#

.{rk# wlbq rbk# {kl rmw) yn) }m) .{d)

\nymy h#(y hm \l)m# (dy l) hqdc h#(t r#)k {t)w 3

.\l {l#y twrtsnh h)wrh \yb)w rtsb \ntm twyhl 4

b''k qrp

lwq wmyrt l) wllptt# h(#b wydymltl w''#y rm) )yhh t(b 5

twysnk ytbb llpthl {ybhw)h {yb((h {ypnxk wyht l)w

.{d) ynb wxb#yw w(m#y# twhwbgb {yllptmw twrcx (wcqmbw

.{rk# wlbq rbk# {kl rmw) yn) }m)

\yb)l llpthw \d(b \ytld rwgsw \bk#ml )b \llpthb ht)w 6

.\l {l#y rtsb h)wrh \yb)w rtsb

{yb#wx {ynymh# wmk {yrbd wbrt l) wllptt r#)k {t)w 7

.{w(m#y {yrbd bwrb#

?wnmm wl)#t# {dwq {kyrbd (dwy {ym#b# {kyb)# w)rt l) {t)w 8

\m# #dqty wnyb) wllptt }kw 9

.jr)bw {ym#b yw#( hyhy \nwcr \twklm \rbtyw 10

.tydymt wnmxl }ttw 11

wnl {y)+wxl {ylxwm wnxn) r#)k wnyt)+x wnl lwxmw 12

.}m) (r lkm wnyrm#w }wysn ydyl wn)ybt l)w 13

.{kytwnw( {ym#b# {kyb) lwxmy {hytwnw( {d) Ynbl lwxmt {) 14

.{kl {kytwnw( {kl lwxmy )l {hl wlxmt )l {)w 15

g''k qrp

{y)rm# {yb((h {ypnxk wyht l) wmwct r#)kw {hl rm) dw( 16

yn) }m) {d) ynbl {twmc tw)rhl {hynp {yn#mw {yb(( {mc(

.{rk# wlbq rbk# {kl rmw)

{ky#)r wcxr {kmwcb {t)w 17

)wh# \yb)w rtsb )wh# \yb) )l) {d) ynbl {yn(tm w)rt )l# 18

.\l {l#y rtsb

d''k qrp

bqr wnlk)y# ydk jr)b twrcw) rwbcl wbrt l) {hl rm) dw( 19

.{wbngyw {ybngh wrpxy w) h(lwtw

{lk)y )l h(lwtw hmyr# {wqmb {ym#b twrcw) {kl w#( 20

.wbngyw wrpxy )l {ybngh# {wqmbw

.{# \rcw) hyhy# {wqm wtw)b 21

.\w#xy \pwg lb w+yby xkwnl \yny( {) \y(y( \pwg rynw 22

.{ykw#x wyhy \ykrd lk \y#xm \b# rw)h {)w 23

h''k qrp

yn#l dwb(l #y) lkwy )l wydymltl w''#y rm) )yhh t(b 24

dx)lw dbky dx)l w) bh)y '')hw )n#y dx)h {) yk {ynwd)

.{lw(hw l)h dwb(l wlkwt )l hzby

#wblmb )lw {kytw#pnl lk)ml wg)dt )l# {kl rmw) yn) }kl 25

.#wblmhm vwghw }wzmhm hrqy #pnh# {kpwgl

wps)y )lw wrwcqy )lw w(wrzy )l r#) {ym#h vw(b wlktsh 26

?{hm {yrqy {t) )lh {kt) lklkm }wyl(h {kyb)w twrcw)

?tx) hm) wtmwqb vyswhl lkwy# {yg)wdhm {kb ym 27

.#mwxh }O:y''liy:g z(l }wr#h tlcbx w)r #wblb wg)dt hm l( k'') 28

.whwmk #bwlm hyh )l wdwbk lkb hml# \lmh# {kl rmw) yn)w 29

h#by rxmw hxl {wyh r#) }n''yp z(l twmqb r)#nh }bt {)w 30

.hnm) yn+qm wnxn) #''k htw) #yblm l)h rwntb htw) {ymy#mw

ht#n hmw lk)n hm rmwl wg)dt l) {km bw#xy l)h# k'')w 31

.{ykyrc {t) hl) lk# {kyb) (dwyw .{y#qbm {ypwgh hl) lk# 32

.{kl wntny {yrbdh hl) lkw wtqdcw {yql) twklm {dwq w#qb 33

.wtrcb {wyl wl yd wnmm wg)dy rxm {wy# rxm {wyl wg)dt l) 34

Matthew 7

w''k qrp

.wnwdt }p wnydt l) 1

.{kl ddwmy wdwmt hdm hzy)bw wnwdt }yd hzy)b 2

?\yny(b# hrwq h)rt )lw \tlwz }y(b #q w)rt hmlw 3

hnh \yny(m #q )ycw)w ry(z yl rtk \tlwzl rm)t \y)w 4

.\yny(b hrqh

#qh )ycwt k''x)w \yny(m hrwqh {dwq )ycwt vnxh 5

.\tlwz }y(m

z''k qrp

ynpl {kynp wmy#t l)w {yblkl #dq r#b wntt l) {hl rm) dw( 6

.{kt) (wrql htw) wrzxyw {kyny(l htw) wnmsrky }p ryzx

.{kl wxtpyw wqpd w)cmtw w#qb {kl }tnyw l)hm wl)# 7

.xtpy )rwqlw )cmy #qby r#)lw lbqy l)w#h lk 8

?}b) wl }tyw {xl swrpl wnmm wnb #qby# {kb ym 9

?#xn }tyw gd #qby {) w) 10

{kynpl twbw+ twntm ttl w)wbt {y(r {ktwyh {( {t) {)w 11

.wy#qbml bw+h wxwr }ty# {ym#b# {kyb) #''k

yrbdw hryth t)z {hl w#( {d) ynb {kl w#(y# w(rt# hm lkw 12

.{y)ybnh

x''k qrp

}wdb)h r(## rch r(#b w)b wdymltl w''#y rm) )whh }mzb 13

.hb {yklwh {ybrw hlwcmw bxr

{y+(mw {yyxl ryy#mh \rdh dbkw rc r(#h hmk 14

.htw) {y)cwmh

+''k qrp

rmc y#wblmb {kl {y)bh rq#h y)ybnm wrhzh {hl rm) dw( 15

.{yprw+ {yb)z {kwtm# })cl {ymwd

}mw {ybn( {ycwqh }m {d) +wqlyh {wrykt {hy#(mbw 16

?{yn)t {ynwqrbh

.(r yrp h#(y (r j( lkw bw+ yrp h#(y bw+ j( lk# 17

tw#(l lkwy )l (r j(w (r yrp tw#(l lkwy )l bw+h j(w 18

.bw+ yrp

.vr#y r#)k bw+ yrp h#(y )l r#) j( lkw 19

.{wrykt {hy#(mb l''r {yyrpk }kl 20

}wcr h#w(h lb) {ym# twklmb )by )l ynwd) yl) rmw)h lk# 21

.{ym# twklmb snky {ym#b# yb)

wn)bn \m#b )lh ynwd) ynwd) )whh {wyb yl) {yrmw) {ybr 22

?wny#( \m# l( twbr twtw)w wnt)cwh {yd# \m#bw

.}w) yl(wp lk ynmm wrws {kt) yt(dy )l {lw(m {hl rm) z)w 23

{y#l# qrp

#y)l hmwd {tw) h#w(w wl) {ytbd (mw#h lk {hl rm) dw( 24

.(lsb tyb hnb# {kx

.}b) wdwsy# ypl lwpy )lw wtw) tw#yqm twxwrhw wyl( {#gh dryw 25

hnb r#) h+w# #y)l hmwd {#(y )lw hl) yrbd (mw#h lkw 26

.lwxh l( wtyb

.hlwdg hlpm lpwn whwlypyw {ymrz w)wbyw {ym#g wdryw 27

bwrm {yhmt wyh {(h lk wl) {yrbd rbdm hyh w''#y# dw(bw 28

wtghnh bw+

{ymkxh r)#k )l# lwdg xkb {hl #rwd hyh# ypl 29Matthew 8

)''l qrp

wyrx) twbt twrwbxw rhh }m w''#y dry r#)k yhyw 1

.yl) t)prl lkwt {) 'wd) rm)l wl hwxt#yw )b dx) (rwcm hnhw 2

htw)bw rh+t# yn) hcwr rm)l wb (gyw wdy t) w''#y +yw 3

.wt(rcm (rwcmh rh+n h(#

byrqhl }hkl \lw {d)l dygt }p \l rm#h w''wy wyl) rm)yw 4

.{ktrwtb h#m hwc r#)k \ynbrq

b''l qrp

wl }nxtyw tw)mh r# wyl) )byw htrmh {wxn rpkb w)wbk yhyw 5

hfzyi#:l'')aryip z(lb jwwkh ylwxm ytybb bkw# ynb ynwd) rm)l 6

.hlxmhm lxlxtmw

.wh)pr)w \l) yn) w''#y yl) rm)yw 7

)l) ygg txt )bt# yw)r \ny) 'wd) wl rm)yw tw)mh r# }(yw 8

.)pryw rmw) rwzgt#

{ybkwrw {y#rpw {y#wryp ydy txt tl#mm yl #yw )+wx {d) yn)w 9

.w#(yw hz w#( ydb(lw )byw )b \lyw \l {hm '')l yn) rmw)w

)l {kl rmw) yn) }m) rm) wyrx) {y)blw hmtyw w''#y (m#yw 10

.l)r#yb hlwdg hnwm) yt)cm

wxwnyw br(mmw xrzmm {ybr w)wby {kl yn) rmw)h yk 11

{ym# twklmb bq(y {(w qxcy {(w {hrb) {(

.{iyfni# qfz:xit:w ykb hyhy {#w {nyhg yk#xmb wnl #y twklmh ynbw 12

.\l h#(y tnm)h r#)kw \l tw)mh r#l w''#y rm)yw 13

.)yhh t(b r(nh )prnw

g''l qrp

.txdqm tbkw# wtntwx hnhw swryy+yp tybl w''#y )b )yhh t(b 14

.whtr#tw {qtw .txdqh hbz(yw hdyl (gyw 15

wrm)mb {w)pryw {yd#h yzwx) wyl) w)byw br(h t(l yhyw 16

)pyr ylwxh lkw dbl

)#n )wh wn''lx }k) l''z )ybnh hy(#y y''( rm)n# hm rwmgl 17

.{lbs )wh wnybw)kmw

d''l; qrp

tkll hwcyw wytwbybs twbr twrwbx w''#y )ryw t)z yrx) yhyw 18

.{yh rb(

.\lt# {wqm lkb \yrx) \l) 'wd) wl rm)yw '') {kx brqyw 19

hlwtbh }b {d) }blw {ynq vw(lw {yrwx {yl(w#l w''#y wyl) }(yw 20

.w#)r synkhl {wqm }y)

.yb) t) rwbq)w \l)# ytw) bwz( wl rm) wydmltm ')w 21

.{hytm rwbql {ytmh bwz(w yrx) )b w''#y wl rm)yw 22h''l qrp

.wyrx) wydymlt w)wbyw hyn)b w''#y })b r#)k yhyw 23

.rb#hl hb#x hyn)hw d)m {yklwh {ylghw {yb lwdg r(s yhyw 24

wn(y#wh wnynwd) rm)l wnmm w#qbyw wydymlt wyl) wbrqyw 25

.db)n }p

twxwrlw {yl wcyw {qyw .hnm) yn+qm w)rtt hml {hyl) rm)yw 26

.wxn dymw wxwny#

{yhw twxwrh# hz )wh ym wrm)yw whmt w)r# {# r#) {y#n)hw 27

.wnwcr h#w(

w''l qrp

{y)rqn yn)zygr)g twklmb {yh rb( rwb(yw {yh rb( r#)k yhyw 28

{yrbqhm {y)cwy {yd# yzwx) {yn# wb w(gpyw sOr)''fr:+yin:yiy:g z(lb

.)yhh \rdb rwb(l #y) lkwy )l# d( {y(gt#m

}mzh {dwq t)b {yql) }b w''#y wnm( \l hm rm)l wyl) wq(cyw 29

.tw(r twnxm {#m w)c {hl rm) w''#yw ?wndym#hl {gw wbr(cl

.{y(wr {ybr {yryzx yrd( {hm bwrq {#w 30

wl)b )bl tw#r wnl }t })km t)cl wnl #y }(y {yd#h }b w(gpyw 31

.{yryzxh

lk wklyw {yryzxb w)byw {y#n)hm {yd#h w)cyw .wkl {hl rm)yw 32

.{ymb wtmw myb w+m#nw hlhbb rd(h

.ry(h lk {whtw .lkh ry(b wdygyw wxrbyw {y(wrh wdxpyw 33

.{lwbgb rwb( ytlbl wynp wlzyw {tw) w)ryw .w''#y t)rql w)cyw 34Matthew 9

z''l qrp

.wry(l wbw#yw w+w#yw hyn)b )b w''#y z)w 1

.wt+m l( bk#yw wqy+l'')r)p z(lb jwwkm '') hlwx wynpl wbrqyw 2

wlxmn yk l)h tnwm)b .ynb qzxtt hlwxl rm)yw {tnwm) w''#y

)ryw

.\ytwnw(

.vdgm whz sblb {yrmw) {ymkxh tcqw 3

.{kbblb h(r wb#xt hml {hyl) rm)yw {twb#xm w''#y )ryw 4

?\l {wq w) \ynw( lxmn rm)l lq whz 5

hlwxl rm) z) jr)b t(nw( lwxml lwky {d) }b# {k(ydwhl qr 6

.\lw \t+ym xqw {wq

.wtyb l) \lyw {qyw 7

ynbl tlwky }tn r#) l)l wllhyw d)m w)ryw twrwbxh w)ryw 8

.hl)k tw#(l {d)

x''l qrp

vwlxh }xl# l( b#wy dx) #y) )ryw {#m w''#y rb( r#)k yxyw 9

.wyrx) \lyw {qyw yrx) \l wl rm)yw w)''+)m z(lb wm# hyttm

{ycyrp hnhw wlk) t(b yhyw .lwk)l wtybl whwkylwyw 10

.wydymltw w''#y {( {yd(ws hnhw }xl#b {y(#rw {ybr

{( lkw)w b#wy {kbr hml wydymltl wrm)yw {y#wrph w)ryw 11

.{y(#rhw {ycyrph

.hlwxh {) yk h)wpr {ykyrc {ny) {y)yrbb rm)yw w''#y (m#yw 12

by#hl yt)b )lw xbz )lw ytcpx dsx yk bwtkh wdmlw wkl 13

.{y(#rh {) yk {yqydch

+''l qrp

{y#wrphw wn) hml wl wrm)yw }nxwy ydymlt wyl) wbrq z) 14

.{yn(tm {ny) \dymltw {ym(p hbrh {yn(tm

twkbl }txh yrybx wlkwy )l rm)yw l''#y {hl }(yw 15

.wmwcyw }txh {hm xqlyw {ymy w)wby .{hm( wtwyhb twn(thlw

hkytxh qzwxl }#y #wblmb #dx #wblm tkytx #y) db)y )l 16

.rtwy (rqyw hywlbh #wblmhm \w#m

}yyh \wp#yw {ylkh wrb#y }p {yn#y {ylkb #dx }yy wmy#y )lw 17

.wrm#y {hyn#w #dx ylkb #dx qr .wdb)y {ylkhw

{y(br) qrp

'wd) rm)l wl hwxt#yw dx) r# brqyw {hyl) wrbdb yhyw 18

.hyxhw hyl( \dy {y#w )n )b .htm ht( ht) ytb

.wm( wydymltw )wh \lyw w''#y {qyw 19

(gtw wyrx) )b hn# hr#( {yt# {d t(pw# tx) h#) hnhw 20

.wdgb tycycb.dym )pr) dbl w#wblb (g) {) hbblb trmw)w 21

.\)pr \tnwm)# ty''#b ytb yqzxth hyl) rm)yw wynp b#yw 22

t)prn h(# htw)b

.{ykwb {ybr {y#n) )ryw r#h tyb w)wbb yhyw 23

)lw hn#y hr(nh# wkbt l)w hcwx {klwk w)c {hyl) rm)yw 24

.htm )yh# {y)wr wn) )lh {yrmw)w .{hyny(b qxcmk yhyw .htm

.hr(nh {qtw hdyb (gyw w''#y hyl) )b hcwxh {tw) {)ycwhbw 25

.)yhh jr)h lkb t)z h(wm# )ctw 26

)''m qrp

{yq(wcw wyrx) {ycr {yrw( yn# hnhw w''#y {#m rwb(yw 27

.dwd }b wnynx wyl)

rm)yw .{yrw(h wyl) wbrqyw tybh yhyw 28

.{kt) )prt {ktnwm) 29

wrm#h r{)l {wcyw .w)ryw dym {hyn# yny( hnxqptw 30

.rbdh (dwy }p

.)yhh jr)h lkb whwlgyw w)cy {hw 31

b''m qrp

.wkwtb d#hw {l) #y) wynpl w)ybyw w''#y {#m )cyw 32

wrm)yw twrwbxh w)lpyw .{l)h rbdyw d#h t) )ycwyw 33

.l)r#yb hzk h)rn )l

.{yd#h )ycwm {yd#h {#b tm)b {y#wrph wrm)yw 34

twysnk ytbb dmlm {yldgmhw {yr(h lk bsyw 35

.hwdm lkw ylyx lk )prmw twrw#b r#bmw

{y(ygy wyh# {hyl( lwmxyw twrwbxh w''#y )ryw 36

.h(wr {hl }y) r#) })ck {ybkw#w

.{y+(m {yrcwqhw hbwrm hmqh wydymltl rm) z) 37

.wtmwq rwcql {ybr {yrcwqh xl#yw hmqh l(b ynp )n wlx 38Matthew 10

g''m qrp

h)mw+ xwr lk l( tlwky {hl }tyw wydymlt b''yl w''#y )rq z) 1

.(gn lkw ylwx lk t)prlw {d)hm )ycwhl

}w''mys swlw''+swp) w)rqn {yxwl#h b''y twm#w hl)w 2

wyx) h)y''rdn)w sw''r+yyp )rqn

}nxwyw ym''y)g )rqn bq(y sw)ym)lw+rwbw sw''pylyp 3

tybyrb hwlm w)y''+)m )wh hyttmw s'')mw+ l)ydbz ynb wyx)

sw'')yr+w y)ypwl) bq(yw {wsrpb

h+wy''r)qs) )''dwyw swy)n'')n)q }w''mys z(l yn(nk }w(m# 4

.whrsm hz rx) r#)

{ywgh twcr)b rm)l {hyl) wcyw w''#y xl# r#( {yn# hl) 5

.w)wbt l) {ynwrm#h yr(bw wklt l)

.l)r#y tybm wxdn r#) })cl wkl 6

{ymw twklm {yyqtt# {hl wr#bw 7

w)ycwhw {y(rwcmh {trh+ hnhw {ytmh wyxhw {ylwxh w)pr 8

wntt {nxbw {tlbq {nx .rk# wlbqt l)w .{d) ynbm {yd#h

{ksykb }wmm )lw bhzw vsk wrbct l) 9

l(wph yw)r .{kdyb lqm )lw {yl(nm )lw twlm# twpylx )lw 10

.wtlyk) yd lbql

{kwtb# bw+h #y)h ym w)wbt r#) ldgm lkbw ry( lkbw 11

.w)ct# d( wxwnt {#w

{wl# tybh t)zb {wl# rm)l {wl# {hl wnt tybh l) {k)wbbw 12

.hkwtb {yb#wyh lkl

hyht )l {)w hyl( {kmwl# )bt hyw)r )yhh tybh hyht {)w 13

.{kl {kmwl#w bw#t hyw)r

)yhh tybh }m w)ct {kyl) (m#y )l r#)w {kt) lbqy )l r#)w 14

.rp(h }m {kylgr {qt(hw

{wyb hrwm( l)w {wds l) hyhy bw+ rtwy {kyl) rbwd yn) }m) 15

.)yhh ry(h }m )whh

d''m qrp

{y#xnk {ymwr( wyht {yb)zh }yb })ck {kt) xlw# ynnh 16

.{ynwyk {yyn(w

{twysnk ytbbw {twlhqb {kt) wrsmy )l .{d) ynbb wrhzh 17

.{ywglw {hl dy(hl yd(b }wlkwt {yklmlw twxplw 18

wkr+ct# h(#b# wrm)t# hm wb#xt {) {kt) w#pty r#)k 19

.hn(m {kl )by

.{kb rbwdh )wh yb) l# w#dq xwr {) yk {yrbdmh {kny) 20

l( {ynbh wmwqyw wnbl b)hw twml wyx) t) x)h rwsmy 21

.twml d( {tw) wlybwyw twb)h

d( lwbsy# ym }k) ym# l( {ym(h lkl hw(zw g(ll wyhtw 22

.(#wy jq t(

h''m qrp

wxrb t)zh ry(b {kt) wpdry r#)k wydymltl w''#y rm) dw( 23

yk d( l)r#y yr( {kl wmyl#t )l {kl rmw) yn) }m) trx)l

.{d) }b )by

.wynwd)m lwdg db(h )lw wbrm lwdg dymlt }y) 24

tybh l(bl {) .wynwd)k db(lw wbrk twyhl dymltl yd 25

.wtyb ynbl #''k bwbz l(b w)rqy

.{l(n )lw h)ry )l# rbd }y)# {hm w)rt l) 26

.rw)b wtw) wrm) \#xb {kl rmw) yn) 27

r#)l wdxp qr tw#pnh gwrhl {dyb }y)# ygrwhm wdxpt l)w 28

.{nyhgb vwghw #pnh db)l wdyb tlwky

l( {hm tx) lwpt )lw tx) h+wrpb wdb) {yrwpc yn# )lh 29

?{ym#b# {kyb) }wcrb {) yk jr)h

?{yrwps {lk {ky#)r twr(# )lh 30

.{d) {yrwpcm {ybw+# w)rt l) 31

.{ym#b# yb) ynpl wnxb#) {d) ynpb ytw) xb#mh 32

w''m qrp

jr)b {y#l yt)b# wb#xt l) wydymltl w''#y rm) h(# htw)b 34

.brx )l)

.hm)m tbhw wyb)m }bh {d)h dyrphl yt)b 35

.{ybwh) twyhl {ybyw)hw 36

.wl yw)r yny) ynmm rtwy wm)w wyb) bhw)h 37

.hn)cmy ylyb#b ytw) dbw)h hydb)y w#pn t) bhw)h 38

.ynxl# r#) t) lbqy ytw) lbqmhw ytw) lbqy {kt) lbqmh 40

{#l qydc lbqmhw )ybnh rk# lbqy )ybn {#l )ybn lbqmh 41

.qydch rk# lbqy qydc

{#l {yn+qh ydymltm dx)l {yrq {ym l# '') ylk }twnhw 42

.wrk# db)y )l# {kl rmw) yn) }m) ydymltMatthew 11

z''m qrp

{#m rlb(yw wydymlt r#( {yn#l twwcl w''#y twlkb yhyw 1

.{hyr(b xykwhlw dmll {wcyw

wydymltm {ynw xl#yw w''#y h#(m swpt wtwyhb }nxwy (m#yw 2

.rx) hwqn w) )bl dyt(# ym )wh ht)h wl rm)l 3

{t(m# r#)w {ty)r r#) t) }nxwyl wdyghw wkl w''#y {hl }(yw 4

{yrh+n {y(rwcmhw {yklwh {yxspw {y)wr {yrw(h 5

.{yr#ptm {ywn(hw {ytm {yyxhw {y(mw# {y#rxhw

.yb \wbn hyhy )l r#) yr#)w 6

.}nxwym twrwbxh l) rbdl w''#y lxyw {yklwh hmh yhyw 7

?xwrb tkl#wm hnq rbdmb {t)cy hm tw)rl

?{ybr {ydgb #wbl {d) }nxwy# wb#xth ?tw)rl {t)cy hm w) 8

.{yklmh ytbb {ybr {ydgbh y#bwl hnh

lwdg hz# {kl rmw) yn) tm)b ?)ybn tw)rl {t)cy hm k'') 9

.)ybnm

.ynpl \rd hnpw yk)lm xlw# ynnh wd(b btkn# whz 10

x''m qrp

ydly lkb {kl rbwd yn) tm)b wydymltl w''#y rm) dw( 11

.lyb+mh }nxwym lwdg {q )l {y#nh

.htw) {y(rwq hqw#( {ym# twklm ht( d( wymym 12

.}nxwy l( wrbd hrwthw {y)ybnh lk# 13

.)bl dyt(h hyl) )wh wlbql wcrt {)w 14

.(m#y (wm#l {ynz) yml 15

+''m qrp

qw#b {yb#wyh {yr(nl whmd) rwdh hz w''#y rm) dw( 16

hzl hz {y)rwq

.{tykb )lw {kl wnrps {tqdqd )lw wnd# myrmw)w 17

zwx) )wh# wyl( {yrmw)w htw#w lkw) wny)w }nxwy )b yk 18

.{yd#m

)bwsw llwz )wh# wyl( rmw)w twt#lw lwk)l )b {d)h }bw 19

.{ymkxl {y+pw# {ylkshw {y)+wxw {ycyrpl bhw)w

{y#mx qrp

wrzx )lw wytwtw)m w#(n# {yr(nh llql w''#y lyxth z) 20

.hbw#tb

z(l {wdsw rwcb {)# hdy# tyb \l y)w {y)wzwrwb \l y) 21

wyh {kb w#(n# twtw)h w#(n hmwds w) ry+yd w)ry+

.rp)w q#b )whh }mzb hbw#tb twrzwx

.}k) {ydsw rwcl hyhy lq rtwy {kl rmw) yn) }m) 22

w#(n {wdsb {)# .drwt {#m ?hl(t {ym#l {) {wxn rpk ht)w 23

.drwt lw)# d( .r)#t ylw) \b w#(n# twtw)m

.\mm }ydh {wyl {wds jr)l hyhy lq rtwy# \l rmw) yn) }m) 24

)''n qrp

{ym# )rwb yn) xbt#y yn) rmw)w w''#y {mwrtn )yhh t(b 25

{ynwbnhw {ymkxhm hl) {yrbd trtsh# jr)hw

.{yyn(l {tw) tylgw

.yb) \ynpl r#y }k yk {nm) 26

b)lw dblb b)h )l) }bh t) rykm }y)w .yb) t)m yl }wtn lkh 27

.wtwlgl }bh hcry r#)lw }bh )l) rykm }y)

t)#l {kt) rwz() yn)w lm(h y)#wnw {y(gyh lk wyl) w)wb 28

.{klw(

rbw bw+w yn) yn( yk wryktw ynmm wdmlw {klw( ylw( w)c 29

{kytw#pnl (wgrm w)cmtw bblh

.lq y)#mw qr 30Matthew 12

b''n qrp

{yb(r wydymltw tb#h {wyb twmqb w''#y rb( )yhh t(b 1

.{tw) lwk)lw {hydy }yb {tw) \wrplw {ylwb#h rwq(l wlyxth

wny)# rbd {y#w( \dymlt hnh wyl) wrm)yw {y#wrph w)ryw 2

.tb#h {wyb tw#(l }wkn

wy#n)w b(r hyh#k dwd h#(# hm {t)rq )lw w''#y {hl }(yw 3

wny)# hr''g)s }'')p z(lb {ynph {xlm wlk)# {yql)h tybb 4

.dblb {ynhkl )l) lk)n

{ym(pl {yllxm #dqmh tybb {ynhkh# {t)rq )l hrwtb {gw 5

?)+x {hl }y)w twtb#h

.)wh wnmm lwdg #dqm# {kl rmw) yn) }m) 6

{ybyyxm {tyyh )l hbz )lw ytcpx dsx whm {t(dy wly) 7

.{ymymth

.tb#h }wd) {d) }b#

g''n qrp

.{twysnk ytbb )byw w''#y {#m rwb(yw {ymyh tcql yhyw 9

.wt)prl tb#b rtwm {) rm)l whwl)#yw h#by wdyw {d) {#w 10

tb#h {wyb hxw#b lwptw tx) })c wl #y# {kb ym {hl rm)yw 11

.hnmyqy )lw

{d)l #yw tw#(l rtwm \kypl .hnmm bw+ )wh# {d)h #''k 12

.tb#b bw+ rtwy tw#(l

.trx)h wmk b#tw wdy +yw .\dy h+n #y)l rm) z) 13

.wtymhl wyl) wlknyw {y#wrph wdswn z)w 14

d''n qrp

{ybr {ylwx wyrx) wklyw {#m +yw w''#y (dyw t)z yrx) yhyw 15

.{lwk t) )pryw

whwlgy lbl rm)l {wcyw 16

h(#y y''( rm)n# hm {yyql 17

+p#mw wyl( yxwr }t) y#pn htcr yryxb ytrxb r#) yr(n }h 18

.dygy {ywgl

.jwxb dx) (m#y )lw jwry )lw hhry )lw 19

+p#mw xcnl {y#y d( hnbky )l hhk ht#pw rwb#y )l jwcr hnq 20

.wlxyy {ywg wm#lw 21

h''n qrp

.wtw) )pryw wkwtb d#hw {l)w rw( dx) {d) wynpl )bwh z) 22

w)rw

.dwd }b hz )lh wrm)yw twrwbxh w)lpnw 23

{yd#h )ycwm wny) hz wrm)yw w(m#yw {y#wryph wmyk#yw 24

.{yd#h l(b bwbz l(bb )l)

{kynyb# twklm lk l#mb {hyl) rm)yw w''#y {twb#xm (dyw 25

{kwtb tqwlxm lwpt# tybw ry( lk }kw {mw#t tqwlxm

.{yyqty )l

?wtwklm dwm(t \y) {kynyb tqwlxm rx) }+# )ycwm }+#h t)w 26

{)ycwh )l hml {kl# {ynb bwbz l(bb {yd#h )ycwm yn) {)w 27

.{ky+pw# {h wyhy hzlw

.twklm jq )b tm)b {yql) xwrb {yd#h )ycwm yn) {)w 28

rw#qy )l {) wylk t) txql rwbg tybb )bl #y) lkwy \y)w 29

.wtybb lwl#y k''x)w ?hlyxt wtw)

w''n qrp

.l(wpb rwpky ym( rbxty )l# hm )wh .ydgnl ydm( wny)# ym 30

vwdgw {d) ynbl lxmy vwdgw )+x lk# {kl rmw) yn) }k 31

.lxmy )l xwrh

xwr dgn rbd rmw)h lkw .wl lxmy {d)h }b dgn rbd rmw)h lkw 32

.b''h(b )lw z''h(b )l wl lxmy )l #wdqh

yrph }m tm)h# (r yrpk (r j( w) bw+ yrpk bw+ j( w#( 33

.j(h (dwy

)lhw ?{y(r {ktwyhb twbw+ rbdl wlkwt \w) {yntp txp#m 34

.trbdm blh trrw(tm hph

(r bl rcw)m (r {d)w bw+ )ycwy bw+ bl rcw)m bw+ {d) 35

.(r )ycyw

}wb#x ttl byyx {d)h rbdy r#) {yrbdh lkm# {kl yn) rmw) 36

.}ydh {wyl

.byyxtt \y#(m yp l(w +p#n hyht \yrbd yp l( 37

z''n qrp

tw)rl hcrn rm)l {ymkxw {y#wryp tcq w''#yl )b )yhh t(b 38

.\rwb(b {ym#hm tw)

tw)h )l) wl }tny )l tw)w tw) #qbm vnxw (r rwd {hl rm)yw 39

.hnwy l#

{d) }b hyhy }k twlyl 'gw {ymy 'g hgdh y(mb hyh r#)k# 40

.rbqb twlyl 'gw {ymy 'g jr)h }+bb

wrzx yk wtw) w(ywryw rwdh hz {( +p#ml wmwqy hwnn y#n) 41

.hnwym lwdg yn)w hnwy yrbdl hbw#tb

rwdh hz {( +p#ml {wqt h)yr+#y) yd'' hnyzyr z(lb )bw tklm 42

lwdg ynnhw hml# tmkx (wm#l jr)h twcqm h)b# {(y#rtw

.hml#m

.)cmy )lw xwnm #qbm twycb \lwh {d)hm h)mw+ xwr )cwykw 43

qyr wtw) )cwmw )bw wnmm yt)cy r#) ytybl by#) rmw) z) 44

.}wknw xw+b

{yb#wyw wm( {y)bw wnmm {y(r rtwy twxwr h(b# xqy z) 45

.hzh (rh rwdl hyhy }k .wty#)rm (r md)h tyrx) hyhyw {#

x''n qrp

jwxb {ydmw( wyx)w wm) hnhw twrwbxh lk l( rbdm wndw( 46

.wm( rbdl wnmm {y#qbm

.\tw)rl {y#qbm \yx)w \m) hnh dx) {d) wl rm)yw 47

.ym) ymw yx) ym dygml }(yw 48

.yx)w ym) {h wl) wrm)yw wydymlt l( wypk #wrpyw 49

.ym)w ytwyx)w yx) )wh {ym#b# yb) }wcr h#w(h lk 50Matthew 13

+''n qrp

.{yh tp# l( b#yw tybhm w''#y )cy )whh {wyb 1

hrwbxh lkw hyn)b )bl \r+cn# d( twrwbx wyl) wrbxtyw 2

.jwxb tdmw(

wtybm )cwy #y) {hl rm)yw {yl#mb {ybr {yrbd {hl rbdyw 3

.w(rz t) (wrzl rqwbb

.vw(h wtw) lk)w \rdb wnmm lpn w(rzbw 4

ypl #byytn wxmcbw rp( ybw( {# }y)# }b)b hlpn hnmmw 5

.bwrl rp( {# }y)#

.#rw# wl }y)# #byytnw vr#n wyl( #m#h {wxw 6

.whwdm(yw {ycwqh whwldgyw {ycwqh }yb lpn wnmmw 7

yn#hw h)m dx)h h)wbtw yrp h#(yw hbw+ jr)b lpn ynmmw 8

.{y#l# y#yl#hw {y##

.(m#y (wm#l {ynz) yml 9

.{yl#mb rbdt hml wydymlt wl wrm)w wydymlt wyl) wbrqyw 10

.{hl )lw rykhl {ym# twklm }tn {kl# rm)yw 11

b#wx )wh# hm wl }y)# ymlw dw( }tny wl #y# yml 12

.wnmm xqly

{y(mw# {y)wr {ny)w {y)wr {h# {yl#mb rbdm yn) hzl 13

{y(mw# {ny)w

hzh {(l trm)w \l )ybnh hy(#y y''( rm)n# hm rwmgl 14

.'wkw l)w h)r w)rw w(dt l)w (wm# w(m#

h)ry }p (#h wyny(w dbkh wynz)w hzh {(h bl }m#h 15

.'wkw wyny(b

.tw(mw## {kynz)w tw)wr# {kyny( yr#)w 16

hm tw)rl ww)th {yqydcw {ybr {y)ybn# {kl rbwd yn) }m) 17

.w(m# )lw {y(mw# {t)# hm (wm#lw w)r )lw {y)wr {t)#

.(rwzh l#m w(m# {t)w 18

{ym# twklm (mw#h lk \rdb lpn# (rzhw {d) }b )wh (rwzh 19

(rzh whzw .wb (rzn# hm lk wblm vwtxyw }+#h )by .}yby )lw

.\rdh l( lpn#

.hxm#b dym wnlbqw l)h rbd (mw#h )wh }b)h (l lpn r#)w 20

wxk#m }+#h {hl hrcw r(c +(m )bbw hkwbmw #rw# )lb )whw 21

.{blm

r#w( vws)l wtdmxbw rbdh t) (mw#h hz {ycwqb lpn r#)w 22

.yrp h#(y )lw l)h rbd wxk#m }+#h

yrp h#w(w }ybmw rbdh t) (mw#h )wh hbw+h jr)b lpn r#)w 23

}mw {y## yn#h }mw h)m '')h }m )ycwyw .{ybw+ {y#(mm l''r

.vwgh t#wdqw blh trh+m whz h)m '')h .{y#l# y#yl#h

whz {y#l# y#yl#hmw .h#)h tw#yrpm whz {y## dx)hmw

.blbw vwgb gwwyzb h#wdqm

{y## qrp

w(rz#k (rwzh #y)l hmwd {ym# twklm .rx) l#m {hynpl {#yw 24

.bw+ (rz

}wz {y+xh l( (rzyw w)nw# )b {yn#y {d) ynb r#)k yhyw 25

.\lyw hg'')yyrb z(lb

.}wzh h)rw yrp tw#(l b#(h hldg r#)k yhyw 26

(rz )lh wnynwd) wl wrm)yw wyl) hd#h l(b ydb( wbrqyw 27

?}wzh hyh }y)mw .t(rz bw+

.}wzh rwq(n wydb( wl wrm)yw hz w#( y)nw# {hl rm) 28

.h+xh wrq(t }p )l {hl rm)yw 29

{yrcwql rm) rycqh t(bw rycqh d( ldgyw hzw hz wxynh )l) 30

vwr#l twlybx twlybx htw) wr#qw hnw#)r }wzh w+ql

.rcw)b wnt h+xhw

)''s qrp

xqy# ldrx rygrgl hmwd {ym# twklm .rx) l#m {hynpl {#yw 31

.hd#b wh(rzyw {d) wtw)

h#(nw {yb#(h lk l( ldgy wldgbw {ynw(rz lkm qd )whw 32

.)pn)b wlyc)y {ym#h vw(# d( lwdg j(

wtw) )ybm# rw)#l hmwd {ym# twklm .rx) l#m {hl rbdyw 33

.wlwk t) jymxyw xmq {y)s #l#b hl)h

rbwd hyh )l l#m ylbw twrwbxl w''#y rbd hl)h {yl#mh lk 34

{hyl)

twdx h(yb) yp l#mb hxtp) )ybnh p''( rm)n# hm {yyql 35

.{dq ynm

b''s qrp

wyl) wbrqyw .tybh l) )byw twrwbxh }m w''#y drpn z) 36

.}wzh l#m {hl #wrpl wnmm w#qbw wydymlt

{d)h )wh bw+ (rz (rwzh {hl rm)yw {hl }(yw 37

{h }wzhw {yqydch {h bw+h yrpw hzh {lw(h )wh hd#hw 38

.{y(#rh

b''h(h tyrx) hmqhw }+#h )wh wtw) (rz# )nw#hw 39

.{yk)lmh {h {yrcwqhw

.{ymyh tyrx)b hyhy }k vwr#l }wzh {yrcwqh w+ql r#)kw 40

lkw (#r lk wtwklmm rwq(l wyk)lmm t) {d) }b xl#y 41

}w) yl(wp

.{yny# tqwrxw ykb hyhy {#w #) trwdmb {tw) wxyl#yw 42

{ynz) yml .{hyb) twklmb #m#k {yqydch wryhzy z) 43

.(m#y (wm#l

g''s qrp

{d)l hmwd )yh {ym# twklm wydymltl w''#y rm) dw( 44

r#) lk rwkmy }wmmh txm#bw whwrytsy r#) }wm+m )ycwmh

.wd(b hd#h hnqyw wl

.twrqy {ynb) #qbmh rxws {d)l hmwd {ym# twklm dw(w 45

.htw) hnqyw wl r#) lk rwkmy hbz+ tx) )cmy r#)kw 46

.hb {yps)n {ygd ynym lk# {yh \wtb t#rl hmwd {ym# twklm 47

{yrxwbw {ygyydh {y)cwyw jwxl hw)ycwy )lmt r#)kw 48

.hcwx {ykyl#m {y(rhw {hylkb {ybw+h

{y(#rh wlydbyw {yk)lmh w)cy {ymyh tyrx)b hyhy }k 49

.{yqydch \wtm

.{yny# tqyrxw ykb hyhy {# #) twrwdmb {tw) wkyl#yw 50

.}k wrm)yw .hz {tnbh {hl rm)yw 51

)ycwmh v+h yb) {d)l {ym# twklmb hmdy {kx lk t)zl 52

.{yn#y {g {y#dx {yrbd wrcw)m

d''s qrp

.{#m rb( hl)h {yrbdh w''#y hlk r#)k t)z yrx) yhyw 53

{y#wrphw .twysnk ytbb {y#n)l dmlm hyhw wcr)l )bw 54

wl) tw#(l xkw hmkxh hzl hb }y)m {blb wrm)yw w)lpn

.twlw(ph

{yrm wm) wl) lk# {t(dy )lh ?{yrmw xpnh hz }b }y) 55

h''dwhyw }w''(m#w vswy 'g wyx)w

?hl) lk hzl )b }y)mw ?wnm( wl) lk# {t(dy )lh .wytwyx)w 56

)''k dwbk wl }y)# )ybn }y) w''#y {hl }(yw .wb {ykwbn wyhw 57

.wtybw wry(w wcr)b

.{tnwm) +w(yml tw) {w# {# tw#(l hcr )lw 58Matthew 14

h''s qrp

.w''#y tw(wm# hfq'')fr:+yi+ sw''dwrwh (m# )yhh t(b 1

}nxwy h#w( tw)lph wl)# }ym)m yn) hnh wydb(l rm)yw 2

.lyb+mh

rs)mb whrs)yw {hh {ymyb }nxwyl #pt sw''dwrwh# ypl hyh# 3

.wyx) t#) htyh# h#)l )fsyid:rO)l xqy )l# wxykwm hyh# ypl

.\l hyw)r hny) }nxwy wl rmw) hyhw 4

)ybnl# {(h t)ry ylwl wgrwhl hcwr hyh sw''dwrwh hnhw 5

.{hynyb hyh

lwk)l twklmh ylwdgl )rq swdwrwh t) dlwh {wy ht#mbw 6

b+yyw {hynyb tdqrm wtb htyh {ylkw) wyh# dw(bw wm(

.swdwrwhl

.wnmm l)#t r#) lk t) hl }ty# hl (b#yw 7

.'') }g)b lyb+mh }nxwy #)r hl)# hmwym trswym hr(nhw 8

wcyw {y)wrqh ynpb h#(# h(wb#h d(b d)m bc(n \lmhw 9

.}k tw#(hl

.rhwsh tybb }nxwy +wx#l xl#yw 10

hr(nhw hr(nl whwntyw }g)b }nxwy #)r w)ybyw 11

.hm)l hntn

{ydymlthw whwrbqyw vwgh w)#yw }nxwy ydymlt w)byw 12

.w''#yl rbdh wdygh

.hdwhy rbdml \lyw hyn)b {#m (sn w''#y (wm#kw 13

.twnydmh lkm wyrx) wklyw twrwbxh (wm#kl

.{twlxm lk )pryw dsx wyl) +yw br {( wyrx) h)r w)cy#kw 14

.rbw( rc {wqmh hz wl wrm)yw wydymlt wyl) wbrq br( t(bw 15

.{hyl) \rwch wxqyw {yldgmb wkly# twrwbxh bwz(

.lk)l {hl wnt \lyl {ykyrc {ny) w''#y {hl }(yw 16

.{ygd yn# twrkk #mx {) yk })kb wnl }y) wn( {hw 17

.yl) {tw) w)ybh {hl rm)yw 18

twrkk #mxh xql wb#y#kw .{yb#(h l( {(h wbw#y# wcyw 19

{ntyw {qlxyw {tw) \rb {ym#l +ybm wtwyhbw {ygd yn#hw

.tw(yysl wqlx {ydymlthw wydymltl

rx)w .{nwcrk wlk) {ygdhm }kw .w(b#yw {lk wlk)w 20

.{y)s r#( {yn# {hm w)lmyw twr)#nh {ytytph wxql wlkt#

.v+hw {y#nh dblm {y#n) {ypl) t#mx {ylkw)h rpsm yhyw 21

w''s qrp

wnmm {dwq wxyl#yw hyn)b snkl wydymltl hwc hz yrx)w 22

.twklwh twrwbxh# ry(b

br( t(l yhyw wbdl llpthw rhl hl( twrwbxh bz(# rx)w 23

.dmw( wdbl )whw

xwrh# ypl htw) twpxwd wyh {hylgw {yh ccm)b hyn)hw 24

.dgnm hyh

.{yb \lwh w''#y {hl )b hlylhm ty(ybrh hrm#ml 25

hyh# {b#wxb r#b wlhbn {yb \lh wydymlt whw)r r#)kw 26

.{yp(wc wyh {dxp bwrmw d#

)wh yn)# {kb hnwm) hyhy {hl rm)yw w''#y {hl hn( z)w 27

.w)ryt l)w

)bl ytw) hwc )wh ht) {) 'wd) wl rm)yw swr''+yyp }(yw 28

.{ymb \yl)

{yb \lhw hnypshm swr''+yyp dryw .)b w''#y wl rm)yw 29

.w''#yl )bw

q(c (b+yl wlyxthbw d)m dxp xwrh qzwx wtw)rbw 30

.yn(y#wh 'wd) rm)w

h+w(m hnwm)m {d) wl rm)w wxqlw wdy \yr)h w''#y dymw 31

.tqptsn hml

xwrh xn hyn)b wl( r#)kw 32

.{yql)h }b )wh ht) tm)b wrm)w wl wwxt#h hnypsb r#)w 33

twklmh wtw) lkb wxl# {wqmh y#n) whwrykh r#)kw 35

.{ywdm lkm {ylwxh lk wl w)ybhw

(gn r#) lkw wly(m \nkb w(gy {bzw(l wcry wynp wlxw 36

.)prtnMatthew 15

z''s qrp

wyl) wrm)yw {y#wrphw {ymkxh w''#y l) )b z) 1

{ycxwr {ny) {h# twnw#)rh twnqt \dymlt {yrbw( hml 2

.hlyk)h {dwq {hydy

d(b l)h yrm)m {yrbw( {t) hmlw w''#y {hl rm)yw 3

{kytwnqt

.tmwy twm wm)w wyb) hkmw \m) t)w \yb) t) dbk rm) l)x# 4

hzy)b# wm)lw wyb)l {d)h rm)y rbd hzy)# {yrmw) {t)w 5

.}w( wtw) wl rpwky# )+x wtw) d(b }ty# hbdn

.{kytwnqtb l) yrm) {yzbm {t)w wm)w wyb) dbky )lw 6

rm)w {km )byn hy(#y hnh {ypnx wyh 7

wblw ynwdbk wytp#bw wypb hzh {(h #gn yk }(y ''h rm) hk 8

ynmm qxr

.hdmwlm {y#n) twcm ytw) {t)ry yhtw 9

.w+ybhw w(m# {hl rm)yw tw(ysl )rq w''#yw 10

\lklm hphm )cwyh lb) {d)h \lklm wny) hph d(b snknh 11

.{d)h

{ykwbn {y#wrph# (d wl wrm)yw wydymlt wyl) wbrq z) 12

.hz rbd d(b

.tx#t {ym#b# yb) h(+n )l# h(y+n lk w''#y {hl }(yw 13

rw( \yrdy rw( {)w {yrw(l {ykyrdm {yrw(h# {tw) wxynh 14

.rwbb {hyn# wlpy rx)

.hdxh t)z wnl #wrp ynwd) swr''+yyp wl }(yw 15

.t(d ylbm {t) }yyd( w''#y {hl }(yw 16

\lwh lkhw }+bl \lwh hph d(b snknh lk# {t) wnybt )l 17

?y(b+h {wqmh d(b

.{d)h \lklmh whzw blhm ((wntm hph d(b )cwyhw 18

twbnghw {ypw)nhw hxycrhw tymrth )cwy blh llxm# ypl 19

.twllqhw {yrq# twd(w

tcyxr ylb hlyk)h {nm) .{d)h {ylblbmh {h {yrbdh hl) lkw 20

.{d)h tklklm hny) {ydy

x''s qrp

.{wdsw rwc ylylgb \lh hz w''#y rm)# rx)w 21

wyl) tq(wc xrzm twcr)m h)b tyn(nk h#) wynpl )wbtw 22

.{yd#h tzwx) ytb# ynnx dwd }b ynwd)

wnynwd) wl wrm)yw wyl) wbrq wydymltw .rbd hn( )l w''#yw 23

.wnyrx) tq(wc h#)h t)zl xynm ht) hml

.l)r#y tybm twdbw) })cl {) yk ynwxl# )l w''#y {hl }(yw 24

.ynrzw( ynwd) trmw)w wl hwxt#m h#)hw 25

.{yblkl wnntyw wynbm tph {d)h xqy# bw+ )l w''#y hl rm)yw 26

{ylpwnh {ytytph {yblkh {ylkw) {ybr {ym(p h#)h }(tw 27

.{hynwd) }xl#m

.tl)# r#)k \l h#(y \ytnwm) hlwdg h#) w''#y hl }(yw 28

.htb t)prn h)lhw )whh t(hmw

+''s qrp

{# wdmw(b .rhl lylgh rb( \lh {#m w''#y \lh r#)kw 29

{ybrw {yxspw {y(gwnmw {y(lwc hbrh {y+ybm br {( h)r 30

.{)pryw wylgrl wlpyw {yrx)

{yklwh {yxsphw {yrbdm wyh {yml)h \y) {yhmt wyh {(hw 31

.l)l {yxb#m {lkw {y)wr {yrw(hw

ytw) {ylxym {h# {hm twnmxr yl #y wydymltl w''#y rm) z) 32

hcwr yny)w .wlk)y# hm {hl }y)w wrb(# {ymy yn# hz

.\rdb w#lxy )l }(y tyn(tb {kylwhl

rbdmb {xl )wcml {ylwky wn) }y)mw wydymlt wl wn(yw 33

.{(l (yb#l hzh

h(b# wn(yw .{kl {xl {yrkk hmk {hl rm)yw w''#y }(yw 34

.{ygd +(mw

.{yb#(h g''( b#yl {(l w''#y wcyw 35

.{(l wntn {hw wydymltl {ntnw {rb#yw twrkk h(b#h xqlw 36

.{y)s h(b# rtwhw w(b#yw {lwk wlk)yw 37

.v+hw {y#nh dbl {y#n) {ypl) t(br) rpsmb wyh {ylkw)hw 38

{y(b# qrp

.)yfynOdyec)fm jr)l )bw hnypsb w''#y snkn hz rx) 39Matthew 16hzy) {dmlyw wtw) {ysnm {y#wrphw {ymkxh wyl) w)wbyw 1

.{ym#hm tw)

ypl hyhy xc {wy rxm br( {yrmw) {t) {ypnx w''#w {hl }(yw 2

{ymwd) {ym#h#

{t) k'') .{ykw#x {ym#h# ry+my {wyh {yrmw) {t) rqbbw 3

.{ynmzh +p#m {y(dwy {t) }y)w {ym#h {y)rm +p#m {y(dwy

hnwy l# tw) {) yk {hl }tny )l tw)w tw) l)# {y(rm (rz 4

.wl \lhw drpn z)w .)ybnh

)whw {xl wnyky# wydymltl rm) {yh tp#b hyh w''#y r#)kw 5

wsynkh )lw wxk# wydymltw wydymlt {( hnypsl snkn

.{xl {w#

.{xl {kl }y)# {yb#wx lk#h y+(m {t) {hl rm) w''#yw 8

{y)s hmkw #y) vl) (br)w twrkk h#mxhm {yrkwz {t) }y)w 9-12

{ymxlhm {gw #ymlxhm rbdm yny)# wnybt }klw ?wr)#n

{y#wrph tghnhm wr)#t# {kl rmw) yn) lb) {yy(b+h

.{yqwdchw

)''( qrp

sO''byilyip )rqn vw''lyp jr)w h''f)yirUs jr) l) w''#y )cyw 13

.ylyb#b {d) ynb {yrmw) hm rm)l wydymltl l)#yw

{yrmw) {hmw lyb+mh }nxwy )wh# {yrmw) {hm wyl) wrm)yw 14

.{y)ybnhm '') w) whymry {hmw whyl) )wh#

.ylyb#b {yrmw) hm {t)w w''#y {hl rm)yw 15

O''+:syir:q z(l xy#m ht) rm)yw swr''+yyp )rqn }w(m# }(yw 16

.{lw(h hzb ht)b# {yyx {yql) }b

\l hlg )l {dw r#b# hnwy rb }w(m# \yr#) w''#y wyl) wrm)yw 17

.{ym#b# yb) {) yk

yr(#w .ytlpt tyb \yl( hnb) yn)w }b) ht)# \l rmw) yn)w 18

\dgn wlkwy )l {nyhg

jr)b rw#qt r#) lkw .{ym#h twklm twxtpm \l }t) yn)# ypl 19

.{ym#b rtwm hyhy jr)b rytt r#) lkw {ym#b rw#q hyhy

.xy#m )wh# wrm)y lbl wydymltl hwc z) 20

b''( qrp

tkll \yrc )wh# wydymltl twlgl w''#y lyxth \ly)w })km 21

whwgrhy# d( {(h ynqzw {ynhkhm {ybr lw( t)#lw {l#wryl

.{wqy y#yl#h {wyw

hlylx rm)l xykwhl lyxthw wnybl wnyb swr''+yyp whwxqyw 22

.'wd) }k \l twyhl \l

\ny)# yp hrmt )l }+#h \l wl rm)yw wyl) +byw w''#y b#yw 23

.{d)h yrbd {) yk l)h rbd rykm

wmc( hzby yrx) )bl hcry# ym wydymltl w''#y rbd z) 24

yrx) \lyw htyml wmc( brq# l''r br(w yt#h t) xqyw

wyyx t) db)mhw yd(b htw) db)y w#pn (y#whl hcwrh lk 25

.b''h(h yyxl w#pn (y#wy ylyb#b z''h(b

hzy)w d(l db)y w#pn {) {lw(h lk t) xrwry {) {d)l (cb hm 26

{ydspnhw {ywwhh {yrbdh d(b {) {d)h h#(y hbw+ hrwmt

.{nyhg }ydl w#pn }ty

lkl by#hl wyk)lm {( {ym#b# wyb) dbkb )by l)h }b yk 27

.wl(pmk #y)

d( twm wm(+y )l# hp {ydmw(hm #y# {kl rmw) yn) }m) 28

.wtwklmb )b hwl) }b w)ry#Matthew 17

g''( qrp

y''{y)g z(l bq(y {gw swr''+yypl w''#y xql {ymy h## rt) 1

.)wh llpthl {#m hwbg rh l) {kylwyw wyx) }nxwyw

#m#k wynp rw( }rqw {hynpl hnt#h llptm hyh# dw(bw 2

.glwk {ynbl wy#wblmw

hm lk w''#yl wdyghw wm( {yrbdm whyl)w h#m {hyl) 3

{yn .{ymdrn wyh wyrybxw swr''+yypw .{l#wryb wh)rqy#

.wm( {y#n) yn#w wpwg w)r .ryt )lw ryt {yn )lw

h#(nw .})kb twyhl bw+ w''wyl swr''+yyp rm) z) wklh r#)kw 4

(dwy hyh )l# dx) hwl)lw dx) h#mlw dx) \l twnk#m #l# hp

.rbwd hyh hm

{h# dw(bw d)m d( wlhbyw {tw) hsk# }n( hnhw rbdm wndw( 5

yryqy ynb )z hnh rmw)w rbdm lwq }n(h \wtm w(m# }n(h txt

.}w(m#t wyl) wb ycpxw

.d)m w)ryyw hcr) {hynp l( wlpyw {ydymlth w(m#yw 6

.w)ryt l) wmwq w''#y {hl rm)yw lwqh qspn r#)kw 7

.dblb w''#y {) yk w)r )lw {hyny( w)#yw 8

d''( qrp

r#) h)rmh #y)l wrbdt l) rm)l {hl wcyw rhh }m w''#y dryw 9

.twmh }m {d)h }b {wqy# d( {ty)r

)by hyl)# {yrmw) {ymkx hm rm)l wydymlt wl whwl)#yw 10

.hnw#)r

.{lw(h lk (y#wyw )by hyl) {nm) rm)yw {hl }(yw 11

w#(y }p .{nwcrk wb w#(w whwrykh )lw )b rbk# {kl yn) rmw) 12

.{d) }bk

.hz rbdm hyh lyb+mh }nxwy lb#b# {ydymlth wnybh z) 13

h''( qrp

.wykrb l( (rwk #y) wynpl )byw twrwbxh l) w)wbb yhyw 14

hlwxw h(r xwrm t(bn yk ynb l( hswxw ynnx ynwd) rm)yw 15

lpwnw hcr) wtmwqm lpwnw wypb v+qmw wyny# t) qrwxw d)m

.{ymb {ym(pw #)b {ym(p

.wt)prl wlkwy )lw \dymltl wytw)ybhw 16

hyh) ytm d( {yrpwkh {t) {kl yw) (r rwd rm)yw w''#y }(yw 17

.yl) whw)ybh .{kxr+ )#) ytm d(w {km(

Mark

wlypmw w(ynkm }+#h wh)r w''#y# dymw wyl) whw)ybhw 9:20

.vcqtmw rp(tm lyxthw jr)l

}mzm wby#h b)hw .wxql }+#h# }mz hmk r(nh yb)l l)# w''#yw 9:21

.h)lhw ynwlp

{)w .wdym#h lkwy }yyn(b {ymbw #)b wlyph {ym(p hbrhw 9:22

}x #y)h )#yw .whrz( wrzw(l lkwt }yyn( {w#b 'wd) ht)

.wyl( {ymxr )lmtnw wyny(b

}ym)ml# ypl {yl#hl lkwt rbd lk }ym)hl lkwt {) wl rm)w 9:23

.{ylq {yrbdh lk

{nm) }ym)m yn) 'wd) rm)w r(nh yb) hq(cb hkb dymw 9:24

.ytnwm) ypl ynrzw(

ynnh {l)w qzx wl rm)w hzl {ycbqtm {(h# w''#y h)r r#)kw 9:25

.dw( })k bw#t )l h)lhw })kmw })km )ct# \wcm

wyh {ybr# }yyn(b tmk r)#n r(nhw by)kmw q(wc )cy }+#hw 9:26

.tm )wh# {yrmw)

.{qw wdym(hw wxql w''#yw 9:27

tybl w''#y snkn r#)kw 9:28

Matthew

lkwn )l (wdm wyl) wdm)yw rtsb w''#yl {ydymlth wbrq z) 19

.w)ycwhl wnxn)

{kb hyhy {) {kl rmw) yn) }m) .{ktnwm) +w(yml {hl rm)yw 20

wrws wrm)t hzh rhl wnym)t {) ldrx rygrgk hnwm)h }m

.{km rcby )l rbd lkw rwsyw

.{wcw hlptb {) yk )cy )l {yd#h }m }ymh hzw 21

w''( qrp

.{d)h ynb dyl rsmy {d)h }b w''#y rm)yw lylgb hmh 22

.{wqy y#ylwh {wybw whwgrhyw 23

swr''+yypl skmh ylbqm whwbrqyw htrm {wxn rpk w)wbyw 24

.skm }twnw ghwn wny) {kybr {hyl) wrm)yw

swr''+yypl wyl) rm)l w''#y {ydqhw tybb w)wbyw .}k wrm)yw 25

w) {hynb }m skm {yxqwl ymm jr) yklm swr''+yyp \l h)rn hm

.{yrknh }m

.{y#pt {ynbh }k {) w''#y {hl rm)yw .{yrknh }m wyl) }(yw 26

.{ylhbn hz rb(b wyht )l rm)yw

hnw#)r xqt# gd wtw)w hkx \l#hw {yl \l swr''+yypl rm)yw 27

.wnyd(b }tt wtw)w vsk (b+m wypb )cmtMatthew 18

z''( qrp

b#wx ht) ym wyl) wrm)yw w''#y l) {ydymlth wbrq )yhh t(b 1

.{ym# twklmb lwdg )wh#

.{kwtb whmy#yw }+q] dx) r(n )rqyw 2

.#''mb w)wbt )l hzh r(nk twyhl wbw#t )l {) rmw) yn) rm)yw 3

.lbqm ym# l( hzk [') r(n lbqmhw 5

wl bw+ yb {ynym)mh {yn+qh {yr(nhm dx) ly#ky r#)w 6

.{y twlwcmb l+wyw wr)wc l( bkr xlp rw#qy#

[.)bl twkwbmh twkyrc# twkwbmh ynpm lbt yb#wyl yw)] 7

.wlb#b )by# {d)l yw) rm)yw

)bl \l bw+ .\mm whly#ktw whtyrkt \ly#ky \lgrw \dy {)w 8

.tymlw( #)b \ttl {ylgrw {ydy \l twyhm xsp w) dw( {yyxb

{yyxb )bl \l bw+ .\mm hkyl#tw hrqtw \ly#kt \yny( {)w 9

.{nyhgb \ttlw {yny( \l twyhm dx) }y(b

{kl yn) rmw) .{yn+qh {yr(nhm tx) wnydt }p wrhzhw 10

.{ym#b# yn) ynb dymt {y)wr {h {hyk)lml

.{ybyw)h (y#whl l+b {d) }bw 11

x''( qrp

bwz(y )lh }hm tx) xrpw })c h)m #y)l hyhy {) {kl h)ry hm 12

.hxdnh #qbl \lyw {yrhb h(#tw {y(#t

{y(#thm rtwy hyl( xm#y# {kl rmw) yn) }m) hn)cmy {)w 13

.wxdn )l r#) h(#tw

.{yr(nhm '') db)y# {ym#b# b) hcry )l }k 14

+''( qrp

\yx) \l )+xy {) swr''+yyp )rqn }w(m#l w''#y rm) )yhh t(b 15

.\yx) t) tynq \yl) (m#y {) .\nybl wnyb wnxykwh

\l (m#y )l hl) lkb {)w rx) ynpb wnxykwh \yl) (m#y )l {)w 16

yp l(# {yd( h#l# w) {yn# {ynpl {yn# w) dx) dw( vyswt

.rbd {wqy {yd( h#l# w) {yn#

(m#y )l {)w lhqb wtw) rwm) (m#y )l hl) lkb {)w 17

.rzk)w byw)w hdwnmk wtw) bw#x lhqb

{ym#b )wh rws) jr)b wrs)t r#) hl) lk# {kl rmw) yn) }m) 18

.{ym#b hyhy rtwm jr)b wrytt r#) lkw

r#) lk jr)b {yl# {y#l {km {yn# wcry {) {kl rmw) yn) {gw 19

.{ym#b# t)m {kl hyhy w#qby

.{kkwtb ykn) {# ym# l( h#l# w) {yn# wrbxty# {wqm lkbw 20

(b# d( yx) yl )+xy {) ynwd) rm)l wyl) swr''+yyp brq z) 21

.wl lwxm) {ym(p

.h(b#w {y(b# d( {) yk (b# d( \l rmw) yny) w''#y wl rm)yw 22

''p qrp

{d)l )yh hmwd {ym# twklm wydymltl w''#y rm) )yhh t(b 23

.wytr#mw wydb( {( }wb#x tw#(l b#wy \lm

.{ybwhz {ypl) tr#(k byyx )wh# ') )b bw#xl lyxth r#)kw 24

lk t)w wynb t)w wtw) rwkml wynwd) wcyw }tyl hm wl }y)w 25

.}wmmh {l#l wl r#)

wl }ytmhlw wyl( {xrl wl }nxtyw wynwd) ynpl db(h lwpyw 26

.{l#y lkh yk

.lkh wl lxmw wynwd) wyl( lwmxyw 27

tw(m h)m wl byyx )wh# wyrybxm dx) )cmyw )whh db(h )cyw 28

rm)l wl (gpyw wb qzxyw

.{l#) lkhw yl }tmhw yl( hswx 29

.lkh wl {l# d( rhwsh tybl whwkylwyw wl (wm#l hb) )lw 30

wdygyw w)byw d)m {hl rxyw h#( r#) t) \lmh ydb( w)rw 31

.{hynwd)l

lk \l ytlxm )lh rwr) db( wl rm)yw wynwd) wtw) )rq z) 32

.yntsyyp r#)k \ybwx

?\ytlxm r#)k \yl) wnnxthb \db(l tlxm )l (wdmw 33

.bwxh lk wl {l#y d( wtwn(l wcyw wb wynwd) v) rxyw 34

wyx) t) #y) wlxmt )l {) {ym#b# yb) {kl h#(y }k 35

.{l# blb

Matthew 19

)''p qrp

twcql )byw lylgh }m rb( hl)h {yrbdh w''#y hlk r#)k yhyw 1

.}dryh rb(b r#) hdwhy jr)

.{lwk t) )pryw twbr twrwbx wyrx) wklyw 2

rtwm {) rm)l whwl)#yw .wtwsnl {y#wrph t) wyl) w#gyw 3

.+g hl }tylw }yyn( {w#b wt#) t) bwz(l

.{)rb hbqnw rkz {dqm {hy#w(l {t)rq )lh {hl }(yw 4

wyhw wt#)b qbdw wm) t)w wyb) t) #y) bwz(y }k l( rm)w 5

.dx) r#bl

lwky {d) }y) )rwbh rbx# hmw dx) r#b {) yk {yn# {ny) k'') 6

.dyrphl

.wtybm hxl#w twtyrk +g ttl h#m hwc (wdm }k {) wl rm)yw 7

.{ky#n t) bwz(l {kl rm) {kbbl hp tw#q(l h#m {hl rm)yw 8

.}k hyh )l {lw(mw

lyb#b )l {) trx) xqyw wt#) t) bzw(h lk# {kl yn) rmw) 9

.v)yn h#wrgh xqwlhw v)wn )wh vw)yn

.htw) txql bw+ )l wt#) {( {d) rbd k'') wydymlt wyl) wrm)yw 10

.{hl }tn# yml )l) lkl hz rbd }y) {hyl) rm)yw 11

{ysyrs #yw .w)+x )l r#) {h wl) {twdlwtm {ysyrs #y# 12

{ymkx {h wl) {ym# twklm lyb#b {rcy t) {y#bwk# {m((m

.}yby }ybhl lkwy# Ym .hlwdg hl(mb

b''p qrp

{hyl( llpthlw {hyl( wdy {y#l {ydly wyl) w)bwh z) 13

.{tw) {y#rgm wydymltw

{hm# {w(nmt )lw yl) )bl {yr(nh wxynh w''#y {hyl) rm)yw 14

twklmb snky )l# {kl rmw) yn) tm)b .{ym# twklm

.hl)k )l {) {ym#

.{#m \lyw {hyl( wdy {#yw 15

h#() bw+ hzy) 'r wl rm)yw wl hwxt#m '') rwxb wyl) #gyw 16

.b''h(h yyx twnql

.bw+ )wh wdbl l)h yk bw+ {d)h }y) bw+m l)#t hm wyl) }(yw 17

.twwcmh rwm# {yyxb )bl hcrt {)w

hn(t )l bwngt )l xcrt )l w''#y wl rm)yw .}h hm wl rm)yw 18

.rq# d( \(rb

.\wmk \(rl tbh)w \m) t)w \yb) t) dbk 19

.dw( yl rsxy hmw ytrm# hl) lk rwxbh wl rm)yw 20

\l r#) lk rwkmw \l {t twyhl hcrt {) w''#y wyl) rm)yw 21

.yrx) )bw {ym#b rcw) \l hyhyw {yyn(l whntw

.twbr tw(qrq wl hyh )l# ypl \lh rwxbh (wm#k yhyw 22

)bl ry#(l dbk# {kl rmw) yn) }m) wydymltl w''#y rm)yw 23

.{ym# twklmb

ry#(h }m +xmh }y(b lmgh )bl lq rtwy# {kl rmw) yn) dw(w 24

.{ym# twklmb

lkwy ym k'') w''#yl wrm)yw d)m whmtyw {ydymlth w(m#yw 25

.(y#whl

lkh {yql)h dgnw h#q rbdh {d) ynb dgn rm)yw {hyl) }pyw 26

.twyhl lq rbd

g''p qrp

hm \yrx) \lyl lkh wnbz( hnh wl rm)yw swr''+yyp }(yw 27

.wnl hyhy

{wyb# yrx) {yklwhh {t)# {kl rmw) yn) }m) w''#y rm)yw 28

b''y l( {t) {g wb#t wdwbk )sk l( {d)h b#y r#)k }ydh

.l)r#y y+b# r#( {yn# tw)sk

l( wynbw wt#)w wm)w wyb)w wytwyx) {g wtyb bzw(h lkw 29

.#ry {ym# twklmw {twmk lbqy ym#

.{ynw#)r wyhy {ynwrx) {ybrw {ynwrx) wyhy {ynw#)r {ybr 30Matthew 20

d''p qrp

dyxy {d)l hmwd {ym# twklm wydymltl w''#y rm) hz rx) 1

.{yl(wp rwk#l rqbb ryk#mh wtyb }wd)

.wmrkl {xl#yw {wyl dx) rnydb {ryk#hw 2

.{yl+b qw#b {ydmw( {yrx) )ryw {wyh ty#yl#b )cyw 3

.{kl }t) yw)rbw ymrkl {t) {g wkl {hl rm)yw 4

.}k #(yw ty(y#t h(#b {gw {yrhcb dw( w)cyw .wklyw 5

{hl rm)yw {ydmw( {yrx) )cmyw k''g )cy h(# hr#( tx)bw 6

.{wyh lk {yl+b {ydmw( {t) (wdm

.ymrkl {t) {g wkl {hyl) rm)yw .{d) wnrk# )l# wl wn(yw 7

{tw) )rq {yl(wph l( bcynl {rkh l(b rm)yw br( t(l yhyw 8

.{ynw#)rb lkyw {ynwrx)b lxyw .{rk# {hl }t)w

.dx) rnyd wlbq {ynwrx)hw 9

.rnyd {) yk {lwkl }tn )l )whw rtwy txql wb#x {ynw#)rhw 10

{rkh l(b l( {ynw#)rh wnwlyw 11

wnm( {tw) tyw#hw tx) h(# wlm( {ynwrx)h wl) rm)l 12

.brwxhw {wyh lk wnlm(#

rnydb )lh .lw( \l h#w( yny) ybwh) wl rm)yw {hm dx)l }(yw 13

?\ytrk# '')

\twmk }wrx)h hzl ttl hcwr yn) {) .\lw wnxq 14

?bw+ yn) r#)k \yny(b (dyh ?ynwcrk h#() )lh 15

{h {ybr .{ynwrx) {ynw#)rhw {ynw#)r {ynwrx) hyhy }k 16

.{yrxbnh {y+(mw {y)wrqh

h''p qrp

rm)yw rtsb wydymlt b''y t) xqyw {l#wry l) w''#y brqyw 17

{hyl)

{ymkxh ylwdgl rsmy {d)h }bw {l#wryl {ylw( wnxn) hnh 18

.twml whwbyyxyyw {ynhkhw

.y#yl#h {wybw wtyb#hlw wtwkhl {ywgl wtw) wrsmy {gw 19

.wnmm h#qb t#qbmw hwxt#m hynb {( l)ydbz t#) )b z) 20

dx)h hl) ynb yn# tb#l hwct# rm)tw .ycrt hm hyl) rm)yw 21

.\twklmb \l)m#l yn#hw \nymyl

}yrwsyh lwbsl lkwth .}w#qbt hm }w(dt )l w''#y {hl }(yw 22

.lkwn wrm)yw ?lwbsl dyt( yn)# htymhw

yl }y) ynymyl {g w) yl)m#l wby#whw yswk wt# {hl rm)yw 23

.yb) ynpl }wkn )wh r#)l {) yk {kl httl

.{yx) yn# }yyn(b {hyny(b rxyw hr#(h w(m#yw 24

{hb {ydwr {ywgh y)y#n# w(d {hl rm)yw wyl) w''#y {brqyw 25

.{#pnl {y#qbm {hylwdgw

.{kt) tq#y {kynyb lwdg twyhl hcwrh# {kynyb hyhy }k )l 26

db( {kl hyhy }w#)r twyhl {kynyb hcry r#)w 27

ttlw tr#l )wh {) yk whwtr#y# )b )l {d) }b r## 28

.{ybrl rpwk w#pn

w''p qrp

.tx) hrwbx wyrx) \ltw wxyryb {ysnkn hmh 29

}ymhh lwq w(m#yw .\rdh lc) {y)cwy {yrw( yn# hnhw 30

z) .)b tyr'')znm w''#y )ybnh {hl rm)yw .hz hm whwl)#yw

.}nnx dwd }b rm)l wq(c

}wd)h {yrmw)w {yq(wc wyh {h k''p()w {hb wr(g hrwbxhw 31

.wnnx dwd }b

.{kl tw#(hl wcrt hm rm)yw {)rqyw w''#y dwm(yw 32

.wnyny( hnxqpt# }wd)h wrm)yw 33

{ktnwm) {hl rm)yw {hyny(b (gyw w''#y {hyl( lwmxyw 34

wdwh {(h lkw wyrx) wklhw l)l wdwhw w)r dymw .{kt) )pyr

.hz l( l)l

Matthew 21

z''p qrp

xl#yw {ytzh rhl yg)p tybl w)wbyw {l#wry l) wbrqyw 1

.wydymltm {yn# w''#y

}wt) w)cmt dymw {kxkn )wh r#) rcbmh l) wkl {hyl) rm)yw 2

.yl) {w)ybhw {tw) wrythw .tx) hry(w tx)

dymw {hl \yrc }wd)h# wl wrm) rbd {w# #y) }kl rm)y {)w 3

.{ht) bwz(y

rm)l )ybnh rbd {yyql hz lk 4

bswrw yn( )wh (#wnw qydc \l )by \klm hnh }wyc tbl wrm) 5

.}wt) }b ry( l(w }wt) l(

.w''#y {wyc r#)k w#(yw wklyw 6

{hyl( wm# {yrx)hw hyl( w''#y bkryw ry(hw }wt)h w)ybyw 7

.hl(ml wl(yw {hy#wblmw {hylk

hnrdwsh {yrx)w \rdb {hy#wblm {y#rwp hrwbxhm {ybrw 8

wyrx)lw wynpl wkyl#yw {yc(h ypn(

)n(#wh ''h {#b )bh \wrb {lw(h (y#wm )n(#wh rm)l {y)rwq 9

.jr)bw {ym#b r)ptt wn(y#wm

x''p qrp

.hz )wh ym rm)l ry(h lk hdrx {l#wry w''#y )bb }k yrx) yhyw 10

.lylgb r#) lyr'')z)nm )ybnh w''#y hzl hz {(h wrm)yw 11

\wphyw .{yrkwmhw {ynwqh {# )cmyw ''h tyb w''#y )byw 12

.{ynwyh yrkwm twb#wmhw {ynxlw#h twxwl

{t)w {ym(h lkl )rqy hlpt tyb ytyb yk bytk {hyl) rm)yw 13

.{ycyrp tr(m htw) {ty#(

.{)pryw #dqmb {yxspw {yrw( wyl) wbrqyw 14

{yr(nhw .h#(# tw)lph tw)rl {ynhkhw {ymkxh ylwdg w)wbyw 15

wg(ly {ymkxhw .l)h }b xbt#y {yrmw)w #dqmb {y)rwq

yt(m# rm)yw {hl }(yw .wl) {yrmw) hm t(m# )lh wl wrm)yw 16

?zw( tdsy {yqnwyw {yllw( ypm {t)rq )lh .wl)

{hl #rwd hyh {#w {# \lyw )ynnx tyb l) hcwx \lyw bwz(yw 17

.l)h twklmm

.b(r ry(l b#yw rqbb yhyw 18

{yl(h qr hb )cm )lw hyl) #gyw \rdh lc) tx) hn)t )ryw 19

.dym hn)th #bytw .{lw(l yrp \mm )cy l) hl rm)yw .dbl

.dym hn)th h#by \y) wrm)yw whmtyw {ydymlth w)ryw 20

hn)tl )l qps ylb hnwm) {kb hyht {) {hl rm)yw w''#y }(yw 21

.h#(y {b )byw #wmy# hzh rhl wrm)t {) yk w#(t dblb

.}wlbqt {ynym)m wyhtw hlptb }wl)#t r#) lkw 22

+''p qrp

ynycqw {ynhkhw {ymkxh wyl) wbrqyw dmll #dqmh l) )byw 23

.hzh lyxh h#(t xk hzy)b rm)l {(h

{)w tx) hl)# yn) {g {km l)#) {hl rm)yw w''#y {hl }(yw 24

.h#w( yn) xk hzy)b {kl rmw) yn) {g htw) yl wrm)t

wbc(tyw ?{y#n)h }m w) {ym#h }m htyh }y)m }nxwy tlyb+ 25

)l hml wnl rm)y {ym#hm rm)n {) .rm)n hm rm)l {hynyb

.wb wnym)t

}nxwy# {ynym)m {lk# hrwbxh }m )ryn {y#n)h }m rm)n {)w 26

.hyh )ybn

yn) xk hzy)b {kl rmw) )l yn) {g rm)yw .wn(dy )l wrm)yw 27

.h#w(

''c qrp

wl wyh '') #y) .{kl h)rn hm wydymltl w''#y rm) )yhh br(b 28

.ymrk dwb(l {wyh ynb \l wl rm)yw dx)h #gyw {ynb yn#

.\lhw {xn k''x)w .hcwr yny) wl rm)yw 29

.\lh )lw ywd) ynnh wyl) }(yw }k wmk rx)l rm)yw 30

w''#y {hl rm)yw .}w#)rh wl wrm)yw ?b)h }wcr h#( {hyn#m ym 31

twklmb {kt) wmdqy tw#ydqhw {ycyrph# {kl rmw) yn) }m)

.{ym#

{ycyrph w)b .{tnmh )lw hqdc \rd }nxwy {kyl) )b# 32

{g .hbw#tb {trzx )lw {y)wr {t)w wb wnym)hw tw#ydqhw

.hprxb (m#y (wm#l {ynz) yml .wb }ym)hl {tmxn )l }k yrx)

)''c qrp

)n w(m# {ydwhyh t(yslw wydymltl w''#y rm) )yhh t(b] 33

}byw bybsm wtw) rdgw {rk (+n dbkn dx) {d) .(rwzh l#m

.wkrdl \lyw {ydbw(l whdyqpyw wb bcx bqy {gw wkwtb ldgm

lbql {ydbw(h l) wydb( l) xl# h)wbth vws) t(l yhyw 34

.wt)wbt

yn#h t) wgrhyw dx)h t) wkyw wydb( t) {ydbw(h wxqyw 35

{ynb)b wlqs y#yl#hw

.}k wmk {hl w#(yw {ynw#)rhm {ybr {ydb( dw( xl#yw 36

.ynb t) w)ry ylw) rm)l wnb {hl xl# rbd vws 37

wkl .#rwyh whz wh(r l) #y) wrm)yw wnb t) {ydbw(h w)ryw 38

.wtlxn #rynw whgrhnw

.whwgrhyw {rkh }m whw)ycwyw whwxqyw 39

?{hl h#(y hm {rkh l(b )by r#)k ht(w 40

{ydbw(l }ty wmrkw h(rb {db)y {y(rh rm)l wl wn(yw 41

.dym wt)wbt qlx wl wnty# {yrx)

htyh {ynwbh ws)m }b) bwtkh {t)rq )lh w''#y {hl rm)yw 42

.wnyny(b t)lpn )yh t)z htyh ''h t)m hnp #)rl

ywgl }tntw {kyl(m {ym# twklm (rqtt# {kl rmw) yn) t)zl 43

.yrp h#w(

.qdsy hyl( lwpy r#)w hxdy t)zh }b)h l( lpwnhw 44

rbdm )wh# wrykyw wyl#m {y#wrphw {ynhkh ylwdg w(m#yw 45

.{d(b

[.{hl hyh )ybnl# twrwbxhm w)ryw wtymhl w#qbyw 46Matthew 22

[b''c] )''c qrp

,l#m yrbdb dw( {hl rm)yw w''#y }(yw 1

.hpwx h#w( r#) \lml hmwd {ym# twklm 2

.wl wb) )lw hpwxl {y)wrqh d(b wydb( t) xl#yw 3

ytnkh hnh {y)wrql wrm) rm)l {yrx) {ydb( dw( xl#yw 4

.hpwxh l) w)wb .}kwm lkhw twpw(w {yrw# ytxbzw ht#mh

.{hyqs(b {tcqmw ry(b {tcqm wklyw wzb {hw 5

.{wgrhw {b wll(thw [wydb( t) wxql] {yrx)hw 6

{tyb t)w {hh {yxcwrh xl#yw wp) rxyw \lmh (m#yw 7

.#)b vr#

.{yyw)r wyh )l {y)wrqh qr )yh tnkwm hpwxh wydb(l rm) z) 8

.hpwxl w)rq w)cmt r#) lkw {ykrdh l) w)c ht(w 9

{y(rw {ybw+ {y)cmnh lk wcbqyw {ykrdh l) wydb( w)cyw 10

.{ylkw)hm hpwxh )lmtw

#bwlm hyh )l r#) {d) {# )ryw {ylkw)h tw)rl \lmh )byw 11

.hpwxh ydgb

.#yrxh )whw .hpwxh y#wbl )lb })kl ht)b \y) ybwh) wl rm)yw 12

lw)#b whwkyl#hw wylgrw wydy wrs) wytr#ml \lmh rm) z) 13

.{yny# qwrxw ykb hyhy {#w tytxt

.{y+(m {yrxbnhw {ybr {y)wrqh 14

g''c qrp

.rbdb wtxql wc(wyw {y#wryph wklh z) 15

ybr rm)l sw''dwrwhm {y#wrp {( {hydymltm wyl) wxyl#yw 16

##wx \ny)w {yql)h \rd hnwm)b dwmltw ht) }m)n# wn(dy

.{ynp )#wn )lw rbd {w#l

.}y) {) yr'')zycl sm ttl }wknh \l h)ry hm rwm) 17

.{ynpnx ynwtymt hml rm)yw {twlkn t) w#yrxyw 18

.wl w)ybyw .smh (b+m yl w)rh 19

.{w#rhw t)zh hrwch yml {hyl) rm)yw 20

t) yr'')zycl wby#h w''#y {hyl) rm) z) .yr'')zycl rm)yw 21

.{yql)l {yql)l r#)w yr'')zycl yr'')zycl r#)

.wklyw whwbz(yw whmtyw w(m#yw 22

d''c qrp

.{ytmh tyyxtb {yrpwkhw {yqwdch wyl) w)rq )whh {ywb 23

whwl)#yw

{hm dx) tmw wydxy {yx) wb#y yk h#m rm) wnl rwm) 'r rm)l 24

.wyx) (rz {yyql wt#) t) wyx) xqy# wl }y) }bw

(rz )lb tmw h#) }w#)rh )#nw wnynyb wyh {yt) h(b# hnhw 25

.wt#) t) wyx) {byw

.y(yb#h d( y#yl#w yn#h }kw 26

.h#)h htm {hyrx)w 27

.h#)h hyht h(b#hm ym l) {lwkl hyh rbk# 28

zw(w {yrpsh wnybt )lw wg#t {hyl) rm)yw w''#y }(yw 29

.{yql)h

wyhy qr {y#n) {y#nh )lw {y#n {y#n)h wxqy )l hmwqth {wyb 30

.{ym#b {yql) yk)lmk

rm)# {kl ''h rm)# {ytmh tyyxtm {t)rq )lh 31

yql) wny) k'')w .bq(y yql)w qxcy yql) {hrb) yql) ''h yn) 32

.{yyxh yql) )''k {ytmh

.wtmkxm whmtyw twrwbxh w(m#yw 33

h''c qrp

.wydb( wrbxth {yqwdcl hn(m }y) yk {y#wryph w)r r#)kw 34

wtwsnl '') {kx whwl)#yw 35

.hrwtb# hlwdg hwcm )yh hzy) rwm) 'r 36

.wkw \bbl lkb \yql) ''h t) tbh)w wl rm) 37

.hnw#)rh )yh wz 38

.\wmk \(rl tbh)w hyl) hmwd tyn# 39

.{y)ybnhw hywlt hlwk hrwth hl)h twwcmh yt# l(w 40

w''#y {l)#yw {y#wrph wps)yw 41

.dwd }b wl wrm)yw .hyhy ym }bw xy#mh }m {kl h)ry hm rm)l 42

}wd) rm)l #dqh xwrb dwd wtw) w)rq \y) {hl rm)yw 43

{wdh \ybyw) ty#) d( ynymyl b# ynwd)l ''h {)n bytkd 44

.\ylgrl

?wnb hyhy \y) }wd) w)rq dwd {) 45

.rbd wnmm lw)#l wdxp \ly)w })km rbd wby#hl wlky )lw 46Matthew 23

w''c qrp

wydymlt l)w {(h l) w''#y rbd z) 1

.{ymkxhw {y#wryph wb#y h#m )sk l( rm)l 2

l) {hy#(mw {hytwnqtbw w#(w wrm# {kl rm)y r#) lk ht(w 3

.{y#w( {ny) {hw {yrmw) {h# w#(t

{hw {lbwql wlkwy )l twlwdg tw)#m {yntwnw {y#rwdw 4

.(wnl {ycwr {ny) {(bc)b 'yp)

{yrqy {y#wblm {y#bwlw {yny( h)rml {y#w( {hy#(m lkw 5

{ylwdg sO)yil'':byip {y)rqn twycycw

{b#wm twyhlw tw)t#m ytbb hnw#)r {ybwsm twyhl {ybh) 6

hnw#)rb twysnk ytbb

.{ynbr {)rwqlw twcwxb {hl twwxt#hlw 7

{klwkw {kbr )wh dx) .{ynbr {y)rqn twyhl wcrt l) {t)w 8

.{yx)

.{ym#b# {kyb) )wh dx) .jr)h l( {d)l w)rqt l) b)w 9

.xy#mh )wh dx) {kbr# {ynbr w)rqt l)w 10

.{kt) tr#m hyhy {kynyb lwdgh 11

.{wry x#y r#)w x#y {mwrty r#)w 12

z''c qrp

{d) ynb ynpb {ym# twklm {ypnx {ymkxhw {y#wrph {kl yw) 13

.)bl {tw) {ybzw( {kny) )bl {ycwrhw

{yqlwxw {ylkw) {t)# {ypnx {ymkxhw {y#wrph {kl yw) 14

.\r) #nw( wlbst hz rwb(bw \wr) #rdb twnml)h {y#nh yskn

r#)kw {ktnwm)b dx) #y) bl rw#ql h#byhw {yh {ybbws 15

.{dwqm {ylpk (r hyhy r#qn hyhy

byyx wny) lkyhb (b#nh# wrm)t r#) {yrw(h yb#wm {kl yw) 16

{l#l byyx lkyhh }yynbl #dqn )wh# rbd hzy)b rwdy r#)w

lkyhl #dqnh rbd w) lkyhh lwdg rtwy hzy) {yrw(w {y(gw#m 17

.ttl byyx }brq byrqy# (b#nhw byyx wny) xbzmb (b#y r#)w 18

?}bfqh w) #dqmh xbzmh w) }brqh rtwy hzy) 19

.wkwtb# hm lkbw (b#n xbzmb (b#y r#) 20

.wyl( b#wybw wb (b#n {yql) )skb (b#y r#)w 22

x''c qrp

}wmrhw tb#hw (nmnh {yr#(mh {y#wrplw {ymxl {hl yw) 23

{hw hrwth y+p#m whz dbkn rtwy )wh r#) {ybn( {ylzwghw

)lw tw#(l {yyw)r {yrm)mh wl) .hnwm)hw tm)hw dsxh

.{tw) xwk#l

.lmgh t) {y(lwbw #wtyh rbdb {yqdqdm {yrw(h {ygyhnm (rz 24

jwxbm twr(qhw twswkh wxnqt# {ymkxhw {y#wrph {kl yw) 25

.h)mw+w hlbn )lm {kwtw

.jwxbm r#) rwh+ twyhl wkwtb# hm hlxt hqn vwxr 26

{yrbql {ymwdh {ypnxh {y#wrphw {ymkxh {kl yw) 27

tw)lm }kwtbw {d) ynbl }yby jwxbm wmdy# {ynbwlmh

.{ypnw+mw {ytm twmc(

twpnx tw)lm {kbrqbw {d) ynbl {yqydc jwxbm {t) w)rt }k 28

.tw(#rw

{y)ybnh yrbq wnbt# {ymkxhw {y#wrphw {ypnxh {hl yw) 29

.{yqydch yn)c wdbktw

ymyb {yxynm wnyyh )l wnytwb) ymyb wnyyh {) wrm)tw 30

.{y)ybnh

{y)ybnh wgrh r#)l {t) {ynb# {kmc( l( {ydy(m {t) t)zb 31

.{kytwb) h#(mk {yghwn {t)w 32

wbw#t )l {) {nhyg }ydm wswnt \y) {ynw(pc (rz {y#xn 33

.hbw#tb

+''c qrp

{kl xlw# ynnh t)zl {ydwhyh twrwbxl w''#y rm) )yhh t(b 34

ytbb wby)kt {hmw wgrht {hmw .{yrpwsw {ymkxw {y)ybn

.ry( )l ry(m ynwpdrtw {ktwysnk

{d d( qydjh lbh {dm jr)h l( \p#nh qydc lk {d {kyl( 35

.xbzmlw lkyhh }yb {tgrh r#) hykrb }b hyrkc

hzh rwdh l( hl) lk w)wby# {kl rmw) yn) tm)b 36

{ym(p hmk {yxwl#h tqlsmw {y)ybnh tgrwhh {yl#wry l(w 37

txt hyxwrp) tlwgnrth vws)t r#)k \ynb vws)l ytycr

.tycr )lw hypnk

.twbrx {kytb wbz(t {t) }kl 38

\wrb wrm)t# d( \ly)w })km ynw)rt )l {kl rmw) yn) tm)b 39

.wn(y#wmMatthew 24

'q qrp

wydymlt w#gn \lwh hyh#kw #dqmh }m w''#y )cy r#)k yhyw 1

.#dqmh ynynb wtw)rhl

r)#y )lw srhy lkh# {kl rmw) yn) }m) hl) lk w)rt rm)yw 2

.}b) l( }b) {#

}nxyw #wr''+yp wl wl)# #dqmh tyb dgn {ytzh rh l( wtb#bw 3

wyhy#k hyhy# tw)h hmw hl) lk hyhy ytm rtsb h)yrdn)w

{lw(h tylkt hyhy ytmw wlyxty#k w) {ynyn(h hl) lk

.\t)ybw

#y) {kt) h(ty }p wrm#h w''#y {hl }(yw 4

.{kt) w(tyw xy#mh )wh yn) rm)l ym#b w)by {ybr# 5

wlbht }p wrm#h tw)bch trbxw twmxlmh w(m#t r#)k {t)w 6

.tylkth }y) }yd( lb) )bl dyt( hz lk#

twbr twmwhm wyhyw hklmm l( hklmmw ywg l( ywg {wqyw 7

.twmwqmb #(rw dbk b(rw

.twbw)kmh tlxt hl) lk 8

{ym(h lkl hprxl wyhtw {kt) wgrhyw twrcl {kt) wrs)y z) 9

.ym# l(.{hynyb wpcqtyw {hb {h wdgbyw {ybr wzgry z)w 10

.{ybrh t) w(+yw rq#h y)ybn wmwqyw 11

.{ybr tbh) gwpt tw(#rh hbrt r#)kw 12

.(#wy tylkth d( hkxy r#)w 13

lk l( yl( twd(l jr)h lkb t)z ylygn''ww) z(l hrw#b #rdtw 14

.tylkth )bt z)w {ywgh

dmw( l)ynd yp l( rwm)h {mw# jwq# whzw #w+syr''qy+n) hz 15

.}yby )rwqhw #wdq {wqmb

.{yrhl wswny )dwyb r#) z) 16

.wtybm rbd {w# twrql dry )l tybh l( r#)w 17

.wtntk txql bw#y )l hd#b r#)w 18

.{hh {ymyb twqynmlw twrhl ywh 19

.tb#bw wtsb {ktswnm hyht )l# l)l wllpth 20

ht( d( {lw(h t)rbm htyhn )l r#) hlwdg hrc hyht z)# 21

.hyht )l hwmkw

rwb(b qr r#b lk (y#wy )l {y+(m {hh {ymyh twyh ylwlw 22

.{hh {ymyh w+(my {yrxbnh

.wnym)t )l {#l w) xy#mh hnh {kl #y) rm#y {) }mzh wtw)bw 23

{ytpwmw twtw) wntyw rq#h y)bnw {yrq# yxy#m wmwqy# 24

.{yrxbnh t) tw(+b w)by twyhl lkwy {)# }yn(b {ylwdg

.wnym)t l) {yrdxb wnhw w)ct l) rbdmb wnh {kl wrm)y {)w 26

.wtwyh {dwq {kl wrmw) ynnh 25

)''q qrp

h)rnw xrzmb )cwy qrbh# wmk wydymltl w''#y {hl rm) dw( 27

.{d)h }bl# wt)yb hyht }k br(mb

.{yr#nh wrbxty {# hywgh hyhy# {wqm hzy)b 28

wrw) hygy )l xryhw #m#h \#xy {hh {ymyh yrx) h(# htw)bw 29

.ddwnty {ym#h lyxw {ym#hm wlpy {ybkkhw

hmd)h twxp#m lk wkbyw {ym#b {d)h }bl# tw)h hqry z)w 30

.h)rwn hrwcbw br lyxb {ym#h yb(b {d)h }b t) w)ryw

(br)m wyrxbn t) vws)l lwdg lwqbw rpw#b wyk)lm xl#yw 31

.{twcq d( {ym#h hcqm {ym#h twxwr

{yxmwc {yl(w hypn( w)rt r#)k l#mh wdmlt hn)th j(m 32

yk w(dt

.{yr(#l )wh bwrq 33

{yrbdh wl) lk# d( rwdh hz rwb(y )l# {kl rmw) yn) }m) 34

.{yw#( wyhy

.wrb(y jr)hw {ym#hw 35

{ym#h yk)lm )lw (dwy# ym }y) )yhh t(hmw )whh {wyhmw 36

.dblb b)h )l)

b''q qrp

}bl# wnymyb hyht }k xn ymyb r#)k wydymltl w''#y rm) dw( 37

.{d)h

{wy d( {ybrw {yrpw {ytw#w {ylkw) lwbmh {dwq wyh r#)k 38

.hbytb xn )b#

}b l# wt)yb hyht }k {tyx#yw {hyl( lwbmh )b# d( w(dy )lw 39

.{d)h

(#r dx)hw qydc dx)h dx) hd#b {y#rwx {yn# wyhy {) z) 40

.bz(y dx)hw dkly dx)h

.bz(t tx)hw dklt tx)h tx) }wx+b twnxw+ {y#n {yt# 41

{ylw#kmh wrysy {lw(h tylktb {yk)lmh# hyhy hzw

.{y(rhm {ybw+h wdyrpyw {lw(hm

g''q qrp

h(# wz) w(dt )l# ym( wrm# t)zl wydymltl w''#y rm) z) 42

.)b {kynwd)

bwz(y )lw rwm#y )b bngh h(# wzy) (dwy hyh m) w(dt t)z 43

.wtyb rwbxl

.)bl dyt( {d) }b h(# wzy) w(dt )l# {ynwkn wyht {t) }k 44

l( wynwd) wtw) {## {kxhw }m)nh db(hm {yb#wx {t) hm 45

?wt(b {lk) ttl wyp+

.}k h#w( w)wbb wynwd) whwwct# )whh db(h yr#) 46

.whmy#y wyp+ l(# {kl rmw) yn) }m) 47

)bw hmhmtm ynwd) wblb rm)yw (r )whh db(h hyhy {)w 48

{yllwzh {( ht#yw lk)yw wynwd) wdb( twkhl lyxtyw 49

.(dy )l r#) t(bw hkxy )l r#) {wyb wynwd) )bw 50

.{yny# qwrxw ykb hyhy {# {ypnxh {( wqlx {y#yw whdyrpyw 51Matthew 25

d''q qrp

twlwtb r#(l hmwd {ym# twklm wydymltl w''#y rm) dw( 1

.hlkw }tx t)rql w)cyw }hytwrn wxql#

.twmkxw twzyrz }hm #mxw twlysk twlc( wyh }hm #mx 2

.}hm( }m# w)ycwh )lw }hytwrn w)ycwh twlysk #mxh 3

.}hytwrn {( }hylkb }m# w)ycwh twmkxhw 4

.hn#nw whmhmtn }lk hnhw }txh hmhmtyw 5

.wt)rql w)b )b }txh hnh (m#n lwq hnhw hlylh ycxb yhyw 6

.}hytwrn wby+hw hnlwk twlwtbh w)b z) 7

{knm#m wnl wnt twmkxl twlyskh twlwtbh hnrm)tw 8

.wk(dn wnytwrn#

yd }y) yk }kl wnqw {yrkwmh l) )n wkl rm)l twmkxh hnn(tw 9

.wnl rsxy# )ryn .}klw wnl# }m#b

hpwxl wm( w)b twnkwmhw }txh )b twnql wklh r#)k yhyw 10

.r(#h rgsnw

.wnl xtp wnnwd) rm)l r(#l hn)rqtw twlyskh w)b k''x)w 11

.}t) ym (dwy yny) {kl rmw) yn) tm)b }hl }(yw 12

.}txh )by# h(#hw {wyh w(dt )l# {kl wrm#h }k l(w 13

h''q qrp

{d)l hmwd {ym# twklm rx) }wymd wydymltl w''#y rm) dw( 14

.wnwmm {hl rzpyw wydb( t) )rqyw hqwxr \rdb \lwh

dx) y#yl#lw {ybwhz {yn# }tn yn#l {ybwhz h#mx }tn dx)l 15

.wkrdl \lyw .{hl }tn wl yw)rk #y)

.{yrx) h#mx xywrhw {ybwhz h#mxh lbqmh \lyw 16

.{yrx) h#mx xywrhw rkmw hnq \lh {yn# lbqmh }k wmkw 17

.wynwd) }wmm t) }wm+yw jr)b rpxw \lh dx)h lbqmhw 18

}wb#x {hm #qbyw {hh {ydb(h }wd) )b {ybr {ymy rx)w 19

.}wmmh

ttn {ybwhz h#mx ynwd) wl rm) {ybwhz h#mxh lbqmh #gyw 20

.ytxwr r#) {yrx) h#mx \l )hw yl

}m)n tyyh }(yw .ht) }m)nw bw+ db( {nm) wynwd) wl rm)yw 21

.\ynwd) txm#b )b hbrh l( \my#) +(mb

{ybwhz {yn# ynwd) rm)yw #gn {ybwhzh {yn# lbqmh {gw 22

.ytxwrh r#) {yrx) {yn# hnhw yl ttn

}m)n tyyh ykw .ht) }m)nw bw+ db( {nm) wyn)d) wl rm)yw 23

.\ynwd) txm#b )b hbrh l( \my#) +(mb

rwcqtw ht) h#qw z(# yt(dy ynwd) rm)yw dx)h lbqmh #gyw 24

.trzp )l r#) vws)tw t(rz )l r#)

.\l# \l )hw \l# bwhzh ytnm+w ytklh \t)rymw 25

r#) yn) rcwq# t(dy# yrx) lc(w (r db( rm)yw wynwd) }(yw 26

ytrzp )l r#) vsw)w yt(rz )l

t) lbqm ytyyh y)wbbw ynxlw#l yskn ttl byyx tyyh t)zl 27

.xwyr {( yl#

.{ybwhz h#mxh xwwr r#)l wtwnxw bhzh wnmm wxq t)zl 28

.wnmm xqly wl yw)rh wl }y) r#)lw wl }tnt wl #y r#)l 29

ykb wl hyhy {#w twytxt yk#xmb whkyl#h lc(h db(hw 30

.{yn# qwrxw

w''q qrp

wyk)lm {( wh)rmb {d)h }b )wbbw wydymltl w''#y rm) dw( 31

.wdwbk )sk l( b#y z)

h(wrh dyrpy r#)k {hynyb dyrpyw {ywgh lk wynpl wps)yw 32

.{yz(h }ybw {yb#kh }yb

.wl)m#l {yz(hw wnymyl {yb#kh t) gycyw 33

{kl w#ryw yb) ykwrb {ykwrb w)wb wnymyl r#)l rbdy z) 34

.ht( d( {lw(h t)yrbm {kl }kwmh {ym#h twklmm

xrw) twt#l yl {ttnw yt)mc lwk)l yl {ttnw ytb(r yk 35

ynwps)tw ytyyh

ytyyh rhwsh tybb ynwrqbtw hlwx ynw#ybltw {wr( 36

.yl) w)wbtw

wnmc \wn(b#hw b(r \wny)r wtm wnnwd) {yqydch wn(y z) 37

\wtq#hw

\wtyskw {wr( 38

.\yl) wn)bw rhsh tybb \wnrqbw hlwx 39

r#) {ym(ph lkb# {kl rmw) yn) }m) {hl rm)yw \lmh }(yw 40

.yl {ty#( wl)k {yn+qh wl) dx)m yn( dx)l {ty#(

tymlw( #)b w)bw {yrwr) ynmm wrws wl)m#l r#)l rbdy {gw 41

wyk)lmw }+#h {( {kl }kwm {wqmb

yl {tyq#h )lw yt)mc lwk)l yl {ttn )lw ytb(r# 42

hlwx ytw) {tysk )lw {wr( ytw) {tps) )lw xrw) ytyyh 43

.ytw) {trqb )lw tybbw

w) )mcw b(r wnnwd) \wny)r ytm wyl) wrm)yw {h {g wn(y z) 44

{ytr#m \m( wnyyh )lw rhwsh tybb w) hlwxw {wr(w xrw)

.\tw)

{ty#( )l r#) {ym(ph lk# {kl rmw) yn) rm)yw {hyl) hn(yw 45

.yl) {ty#( )l wl)k {yn+qh wl)m dx) yn(l t)z

.{lw( yyxl {yqydchw {lw( }w)rdl hl) wklyw 46

Matthew 26

z''q qrp

wydymltl rm) hl)h {yrbdh lk rbdl w''#y hlk r#)k yhyw 1

dyb rsmy {d)h }bw xsph hyhy {ymy yn# rx)# w(dt )lh 2

.hbylcl {ydwhyh

wm#w {ynhkh dygn rcxb {(h ylwdgw {ynhkh yngs wps)n z) 3

.#py)q

.wgrwhlw hmr(b w''#y t) #wptl wydxy wc(wyw 4

.{(b hyhy }w)# }p gxb hyhy )l wrm)yw 5

(rwcmh }wmys tybb hynnx rpkb w''#y hyh r#)k yhyw 6

w#)r l( wtw) qcytw hrqy hxy#m \pb tx) h#) wyl) h#gn 7

}xl#l hbsm )whw

hzh }wdb)h (wdm d)m {hl (ryw 8

.{yyn(l ttlw br ryxmb hrkwml lkwy 9

{ymy#)m {t) {hl rm) h#(n }yn( hzy)l rbd lk (dwyh w''#yw 10

.ydm( ht#( )lpnw bw+ h#(m tm)b .t)zh h#)h t)

.dymt {km( hyh) )l yn)w dymt {km( wyxy {yyn(h yk 11

.ytrwbql zmwr ypwgb t)z hm#w 12

lygnww) z(l wz hrw#b )rqt r#) {wqm lkb {kl rmw) yn) }m) 13

.yrkzb t)z h#( r#) rm)y {lw(h lkb

x''q qrp

.{ynhkh ylwdgl w+wyrk#) )dwy wm## r#( {yn#hm dx) \lh z) 14

{y#l# wt) wqspyw .{kl w''#y rwsm) yn)w yl wntt hm rm)yw 15

.vsk

.wtw) rwsml }yn( #qb \ly)w })kmw 16

hn) rm)l w''#yl {ydymlth wbrq twcmh gx l# }w#)rh {wybw 17

.xsph tlyk) \l }ykn

wrm)w tw#(l wbl wnbdy# #y) hzy)l ry(h l) wkl {hl rm)yw 18

.ydymlt {( xsp h#(yw \m( )wh bwrq ynmz brh rm) hk wl

.wydymlt b''y m( }xl#l b#wy )whw br( t(l yhyw 20

dx)# {kl yn) rmw) {hl rm) {ylkw) wyh rm)k 21

.ynrsmy {km

.hz yn)h ynwd) rm)l dx) lk wl wrm)yw d)m wbc(tyw 22

wyh {lwkw .ynrkmy )wh hr(qb ym( wdy lbw+h {hl }(yw 23

.whwdym#h whwrykh wl)# whwrykh )l }kl .tx) hr(qb {ylkw)

)whh {d)l yw) wb bwtkk \lwh {d)h }b# tm) w''#y {hl rm)yw 24

.)whh #y)l dlwn )l# wl bw+ .rsmy {d) }b wlyb#b r#)

.trbd ht) rm)yw hz yn)h ybr wl rm)yw wrkm r#) )dwy }(yw 25

+''q qrp

wydymltl }tyw whqlxyw \rbyw {xl w''#y xqyw {ylkw) hmh 26

.ypwg )wh hz wlk)w wxq rm)yw

hzm wt# rm)yw {hl }tyw wyb)l {yxb# }tyw swkh t) xqyw 27

.{klwk

.twnw( trpkl {ybrh rwb(b \p#y r#) h#dx tyrbm ymd whz 28

d( t)zh }pgh yrpm \ly)w })km yn) ht#) )l {kl yn) rmw) 29

.{ym# twklmb {km( #dx wtw) ht#)# )whh {wyh

.{ytzh rhl w)cyw wklyw 30

y''q qrp

}k# hlylh yl( wbc(th {klk w)b wydymltl w''#y rm) z) 31

.{y(wrh hnycwptw h(wrh t) \h bytk

.lylgb {kl hlg) htymhm ymwq yrx)w 32

bc(t) )l yn) \yl( wbc(y {lk {) wl rm)yw #wr''+yp }(yw 33

.{lw(l

rbgh t)yrq {dwq hlylh hzb# \l rmw) yn) }m) w''#y rm)yw 34

.{ym(p 'g yb rwpkt

hzkw .\b rwpk) )l \m( twml yl }kty {) #wr''+yp wl rm)yw 35

.{ydymlth lk wl wrm)

{#l \l)# d( )n wb# rm)yw {ynm# )yg rpkl {hm( w''#y )b z) 36

.llpt)w

twyhlw bc(thl lyxthw l)dbz ynb yn# t)w #wr+yp t) xqyw 37

.v(z

.ym( wrm#w ynwkms twm d( tbc(tm y#pn {hl rm) z) 38

lkwy {) rm)yw llptyw wynp l( lwpyw +(m +)l +)l \lyw 39

hyhy hcwr yn)# wmk )l {nm) .hzh swkh ynmm )n rsh twyhl

.\nwcrk )l)

\ny)h \k wr''+ypl rm)yw .{yn#y {)cmyw {ydymlth l) )byw 40

.tx) h(# ydm( rwm#l lwky

wl \lyl }wkn xwrh# tm)h# }wysnb w)bt }p wllpthw wrm# 41

.hlwxw #lx r#bh t) w)r

)l) hzh swkh ryshl lkwt )l {) rwm)l llpthl tyn# \lyw 42

.\nwcrk y#( hyhy wht#)#

.{ydbk {hyny( wyh# {yn#y {)cmyw }k yrx) b#yw 43

.{ynw#)rh {yrbdk ty#yl# {(p llpthl \lyw {tw) bwz(yw 44

)''yq qrp

brqh hnh wxwnw wn# {hl rm)yw wydymltl lylgl w''#y )b z) 45

.{y)+xh dyb rsmy {d)h }bw t(h

.wnrsmy# ym bwrq wnh# \lnw wmwq 46

.)b wydymlt b''ym dx) )+wyrks) )dwy hnhw rbdm wndw( 47

ylwdg t)m {yxwl# {y+w#bw twbrxb hbr tx) hrwbx wm(w

.{(h yr#w {ynhkh

.whw#ptw )wh )wh wnq#) r#) tw) {hl }tn whwrsm r#)w 48

.whq#yw ybr \yl( {wl# wl rm)yw w''#y l) #gn dymw 49

wb {dy wxl#yw wbrqyw .ty#( hm ybwh) w''#y wyl) rm)yw 50

.whw#ptyw

db( \yw wbrx vwl#yw wdy h+n w''#y {( hyh r#)m dx) hnhw 51

.wnz) twrkyw {ynhkh ydb(m dx)

brxb brx {ypwr#h# hndn l) \brx b#h w''#y wyl) rm)yw 52

.wlwpy

b''ym rty ht( yl }k)w ybyw)b (wgpl lkw)# }ybt )lh 53

?{yk)lm l# twnwygl

.tw#(l yw)r }k# ?{ybwtkh }w)lmy \y)w 54

ytw) txql {t)b {ybng wnyyh {) wmk hrwbxl w''#y rm) rx) 55

{kdmlm #dqmb {km( ytyyh {wy lkb )lhw .{y+w#bw twbrxb

?ynwtbk( )lw

lk z) .{y)ybnhm {ybwtkh w)lmy }(y h#(n hz lk {nm) 56

.wxrbw whwxynh wydymlt

lk z)w .{ynhkh lwdg #py)q tybl w''#yl wkylwh {hw 57

.wlhqn {y#wrphw {yrpwsh

.{ynhkh lwdg tyb d( qwxrm wyrx) \lwh hyh #wr''+ypw 58

.tylkth h)ry d( {ynmw)h lc) wl b#yw tybl snknw

}(y w''#y dgn rq# yd( {ycwr wyh {y#wrphw {ynhkh ylwdgw 59

.whwtymy

.w''#y dgn rq# yd( hbrh wnykh r#) dx)w {y)cwm wyh )lw 60

.{yrq# {yd( yn# w)b vwsl

{ymy 'g rx)w l)h #dqm tyx#hl tlwky yl #y rm) hz rm)yw 61

.wtw) }qtl

wl)# twd(h dgn rbd hnw( \ny) wl rm)yw {q {ynhkh lwdgw 62

.\dgn {ydy(m

yx l)b yn) \(yb#m wl rm) {ynhkh lwdgw .rbd hn( )l w''#yw 63

.l)h }b xy#m ht) {) wnl rm)t#

l)h }b w)rt }yd( {kl rmw) yn) dw(w rmw) ht) w''#y wl }(yw 64

.{yqx# yb(b )b l)h trwbg }ymyl b#wy

\rwc wnl hmw .{yql) \rb hz rm)w wydgb (rq {ynhkh lwdg z) 65

.l)h \rb \y) {t(m# {klwk hnhw ?{yrx) {yd(l

.htym byyx# wn( {hw ?tw#(l }kty# {kl h)ry hm 66

wynpb wl wxp+ {yrx)w wmk# l( whwqlhw wynpb wqqr z)w 67

.\kh ym xy#mh wnl rwm) {yrmw) 68

tx) hxp# wyl) h#gnw rcxh xtpl dmw( hyh #wr''+ypw 69

.dmw( tyyh ylylgh w''#y {( ht) )lhw wl trmw)w

t) hm (dwy yny) h#) hl rm)w lkh ynpb hl #xk #wr''+ypw 70

.trmw)

{# {yrbw(l trm)w trx) hxp# h)r r(#h rb( r#)kw 71

.tr''c)nb w''#y {( dmw( hyh #y)h hz

.wrykh )l# h(wb#b w''#y #xk trx) {(pw 72

wrm)yw rcxb {ydmw(h #wr''+yp l) w#gn +(m }mzl }k rx)w 73

.{hm ht)# rkn \rbdm# )ybnh hz trwbxm )wh ht) wl

)rq dymw .wrykh )l }mz {w#b# (b#ylw rwpkl lyxth z) 74

.lwgnrth

rwpky rbgh t)yrq {dwq# w''#y wl rm) r#)m rkzn #wr''+ypw 75

.w#pn twryrmb hkbw jwxl )cy z)w .{ym(p 'g wbMatthew 27

b''yq qrp

w''#y dgn hc( wxql {ynwmdqhw {ymkxh ylwdg lk rqbb yhyw 1

.whwgrhy lkw lkm#

.rbzg hyh# +'')lyp j+''wp tybl whwkylwh rw#qw 2

bw#l lyxth }wdn hyh# )+wyrks) )dwy h)r r#)k z)w 3

.{(h ynqzlw {ynhkh lwdgl {yrnyd {y#l#h rzxw .hbw#tb

wnl hm wl wrm) {hw .yqn {d ytkp## yt)+x yn) rm) 4

.h)rt ht)

.wmc( hltw tx) lbx xqlw wl \lhw #dqmb tw(mh qrzw 5

wl) {y#n# }kty )l wrm) tw(mh wxql r#)k {ynhkh ylwdgw 6

.w''#y ymd d(b wntn# {h {d ytd# #dqmb tw(mh

{# wrbgy# d(b srx rcwy {d) hd# d(b {tw) wntyw wc(wyw 7

.{yrgh

.hzh {wyh d( {d lh) hd# wtw) )rqn }klw 8

wbr {kyny(b bw+ {) {hl rmw)w )ybnh hyrkz rm)m {l#n z) 9

yl) ''h rm)yw .vsk {y#l# yrk# wlq#yw .wldx {)w yrk#

srx rcwyh {d)hm whzw .rcwyh l) wkyl#h

.hwc ynwd) r#)k 10

\lm )wh ht)h wl l)#w +'')lyp ynpl dmw( hyh w''#yw 11

.rmw) ht) rm) w''#yw .{ydwhyh

{w#l {(h ynqzw {ynhkh ylwdg d(b vdwr hyh w''#y r#)kw 12

.hnw( hyh )l wyl( {yrmw) wyh# rbd

.\dgn #y twyd( hmk h)wr \ny) wl rm) +'')lypw 13

.d)m hzm )lpn hyh +'')lypw rbd wyl) hn( )l w''#yw 14

{(l ttl hyh ry(h rbzg# {ghnm hyh xsp l# dbknh gxh {wybw 15

.wcry r#) wtw) {yrws)hm dx) rws)

.#'')brb wm# h+w# +(mk hyh# dx) #wbx hyh +'')lyp dybw 16

.rwbb wtw) {#w hxcr l( xqlnw

xyn)# wcrt wl)m hzy) +'')lyp {hl rm) wps)n r#)kw 17

.xy#m )rqn# w''#y w) #'')brb

.xqln {nx t)n# l(# (dwy hyh +'')lyp# ypl 18

\mm yn) hlyx) rm)l xyl# wl hxl# wt#) )skb b#wy wdw(bw 19

hlylh t)zb# qydc wtw) dgnk rbd rm)t )l }yn( {w#b#

.wd(b h)rmb {ybr {ynyn( ytlbs

#)brb t) wl)#y {(l wlyhqh tdh ynqzw {ynhkh ylwdgw 20

.tymy w''#y#w

.#)brb wrm) {hw .xynn# wcrt {hm hzy) +'')lyp {hl }(yw 21

.xy#m )rqnh w''#ym h#() hm k'') +)lyp {hl rm)yw 22

{lwkw

.hlty# wn(

{yq(wz wyh qzwxb {hw .h#( h(r wzy) {hl rm) +'')lypw 23

.whwlty whwlty whwlty

{w# {yl#hl lwky )lw hmwqt hyh )l# wtw)rb #w''+)lypw 24

jxrw {ym xql {(b hlwdg h++q hz d(b {wqy# {dwq {hm( rbd

.w#(t hm {kl wrm# .{hm yqn yn) rm)w {(h ynpb wydy

.wn(rz l(w wnyl( hyhy wmd wrm)w {(h lk wn(w 25

.whwlty# hnw(mw ywql w''#y {hl rsmw #)brb hl xynh z)w 26

g''wq qrp

{ym(m br lhq ynpb wlhqyw rm#mb w''#yl wxql rcxh y#rp z) 27

.{ybr

.qwry y#m ly(m whwp+(yw y#m ydgb w''#yl whw#yblyw 28

dyb tx) hnq wl wm#w w#)r l( whmy#yw {ycwqm hr+( w#(w 29

\lm \yl( {wl# wnmm {ygy(lm wyh {y(rwkw tynmyh

.{ydwhyh

.w#)rb {ykmw hnqh {yxqwl wyhw wynpb wl {yqqwrw 30

whw#yblhw ly(mh wnmm w+y#ph wnmm wgy(lh r#)kw 31

.wtwltl wwcw w#wblm

.yn(nkh }w(m# wm## #y)b w(gp ry(hm {y)cwy {dw(w 32

.br(w yt#h l''r hbylch \ylwy# whwsn)w

yr)wwl)q rh )wh )+wglwg )rqn {yqml w)bw 33

)lw w#ygrh twt#l lyxth r#)kw .hrmb gwzm }yy wl wntnw 34

.twt#l hcry

.lrwgb wdgb wqlx hbylcb whwm# r#)k rx)w 35

trz)n w''#w hz rmw) hyh# dx) btkm w#)r l( wl wxynh rx)w 37

.l)r#y \lm

.wl)m#l dx)hw wnymyl dx)h {ybng yn# wm( wltn z) 38

#)r {y(ynmw wnmm {ygy(lm wyh {yrbw(hw 39

(y#wt {ymy h#l# dw(bw l)h #dqm tbrx r#p) x)r {yrmw)w 40

.hbylch }m dr l)h }b ht) {)w \mc(

{yrmw)w wnmm {ygy(lm wyh {(h ynqzw {ynhkh ylwdgw 41

dry )wh l)r#y \lm {) .(y#whl lkwy )l wmc(w (y#wh {yrx)h 42

.}ym)nw j(h }m

}b )wh# rm) )wh# hcry {) ht( wh(y#wy l)b }(#n )wh yk 43

.{yql)h

.wm( {yltn wyh# {ybngh wl wrm) {mc( {yrbdh {tw)w 44

.ty(y#t h(# d( wdm(w {lw(h lkb twkw#x w#(n ty## h(#lw 45

.yntbz( hml yl) yl) #dwqh }w#lb rmw) lwdg lwqb q(c w''#y 46

.hyl)l )rwq hz rm) {# {ydmw(hm dx)w 47

.twt#l wl }tnw jmwx wh)lmw gwps) xql dymw 48

.wh(y#wyw hyl) )by {) h)rn {yrmw) wyh {yrx)hw 49

.wyb)l wtm#n xl#w lwdg lwqb trx) {(p qc( w''#yw 50

h#(rw h+ml hl(mlm {y(rq yn#l #dqmh tkrp (rqn dymw 51

.{ynb)h wrbt#nw jr)h

.wmq rp( tmd) yny#ym {ybrw wxtpn {yrbqhw 52

.{ybrl wlgnw #dqh ry(b w)b wyx# rx)w {trwbqm w)cyw 53

jr)h t#(rh w)r w''#y rwm#l wm( {ydmw(hw h)mh r#w 54

.qwl)h }b hyh hz tm)b {yrmw)w d)m wdxpyw w#(n# {yrbdhw

w#m# r#) }tw)m qwxrm twdmw( wyh# twbr {y#n {# wyhw 55

.hk d( lylghm w''#yl

{)w vswyw bq(y {) {yrmw hnyldgm h)yr)m htyh }llkbw 56

.l)dbz ynb

hyhw vswy wm# .h)ys)nrkm hyh# ry#( {d) )b br( t(lw 57

.w''#ym dymlt

.wl whwnty# hwc +'')lypw .w''#ym vwgh wl l)#w +'')lypl \lhw 58

.d)m by#x y#m dgbb wkrkw wxql vswyw 59

yp l( hlwdg }b) {#w }b)m #dx bcxn hyh# wrbqb wtw) {#w 60

.rbqh

.+)lypl w)b {y#wrphw {ynhkh ylwdg xsph trxmmw 62

wdw(b rmw) hyh }rq#h hz# {yrykzm wn) wnnwd) wl wrm)w 63

.hyxyw dwm(y {ymy h#l# jql# {yyxb

wydymltm hzy) ylw)b# y#yl#h {wy d( wrbq rwm#l hwc }klw 64

w#(y hz {)w .twmhm dm(# {(l wrm)y rx)w .wtw) bwngyw )by

.}w#)rh }m }wrx)h }w( hyhy ldg

.wlkwt# bw+ rtwyh wrm# {yrmw# w#)b {hl rm) +)lypw 65

.{yrmw# {# wxynhw whwmtxw rbqh }ynb wml# {hw 66Matthew 28

d''yq qrp

{yrmw hnyldgm {yrm w)b hmk#hb (wb#hm }w#)rh {wybw 1

.rbqh tw)rl trx)

.dm(w }b)h \phw rbql {ym#h }m dry ''h \)lm# jr)h h#(rnw 2

.gl#k wydgbw #m#k hyh wh)rmw 3

.{ytmh wdm(w {yrmw#h wlhbn wdxpmw 4

tw#qbm }t)# (dwy yn)# wdxpt l) {y#nl rm)w \)lmh hn(w 5

.hltn r#) w''#yl

dm( r#) {wqmh w)rw w)wb }kl .rm)# wmk yx rbk# })k wnny) 6

.}wd)h {#

hyhy )whw .}wd)h {# dm( rbk# wydymltl wrm)w dym wklw 7

.{kl rm) r#)k whw)rt {#w {kynpl

w''+q qrp

hbr hxm#bw \)lmh tw)r rwb(b rbqhm dxpb {y#nh w)cyw 8

.wydymltl rm)l wcwryw .yx dm( }wd)h# ypl

{hw .}k(y#wy {#h rmw) {hynpl rb( w''#yw twklwh hmhw 9

.wl wwxt#yw wl wdqyw wyl) wbrq

hm#w lylgl wkly# yx)l wrm) wdxpt l) w''#y }hl rm) z) 10

.ynw)ry

wdyghw ry(l w)b {yrmw#hm hzy) twklwh }h# dw(bw 11

.h#(nh lk {ynhkh ylwdgl

.{y#rpl br }wmm wntyw .{(h ynqz {( hc(l wd(yw 12

{kdw(b whwbngw hlyl wydymlt w)b# wrm)t {t) {hl wrm)w 13

.{yn#y

.{kxyny }yn(b wm( rbdn wn) +)lyp }zw)l )by hz {)w 14

}yb dwsb rbdh hzw .{wdml# wmk }k wrm)w (b+mh wxql {hw 15

.hzh {wyh d( {ydwhyh

rhb {hl h)rn lylgl wklh wydymlt r#( {yn#h r#)k hz rx)w 16

.wb wqptsn# {hm #yw wl wwxt#h whw)r r#)kw .wllpth wb r#) 17

.jr)bw {ym#b tlwkyh lk }tn yl {hl rm)w {hyl) brq w''#yw 18

{t) wkl 19

.{lw( d( {kt) ytywyc r#) {yrbdh lk {yyql {tw) wrm#w 20