LANE'S ARABIC-ENGLISH LEXICON ONLINE
VOLUME V: AYIN TITLE PAGE


Click HERE to download required free Farsi 1.1.ttf Font used for this menu.

Click HERE to download required free Arabic.ttf Font used for this menu.


ÇÆÅÄ

1931    1932    1933 BFÄ   1934 SFÄ   1935 fFÄ   1936 jFÄ   1937 jFÄ   1938 jFÄ   1939 qFÄ   1940 ÒFÄ   1941 ÖFÄ   1942 ÞëFÄ   1943 GNÄ   1944 GNÄ   1945 fNÄ   1946 jNÄ   1947 ÒNÄ   1948 ÖNÄ   1949 âNÄ   1950 ìNÄ   1951 éNÄ   1952 jRÄ   1953 ÞÕRÄ   1954 âRÄ   1955 éRÄ   1956 GVÄ   1957 GVÄ   1958 jVÄ   1959 ÏjVÄ   1960 lVÄ   1961 lVÄ   1962 qVÄ   1963 ÞVÄ   1964 ÞVÄ   1965 ÞVÄ   1966 âVÄ   1967 âVÄ   1968 æVÄ   1969    1970    1971    1972 rfÄ   1973 ßfÄ   1974 ßfÄ   1975 âfÄ   1976 çfÄ   1977 èfÄ   1978 èfÄ   1979 èfÄ   1980 èfÄ   1981 HhÄ   1982 HhÄ   1983 ihÄ   1984 ihÄ   1985 ihÄ   1986 ihÄ   1987 ¼hÄ   1988 ÓhÄ   1989 èhÄ   1990    1991 HjÄ   1992 HjÄ   1993 HjÄ   1994 HjÄ   1995 fEjÄ   1996 XjÄ   1997 æUjÄ   1998 rjÄ   1999 vjÄ   2000 vjÄ   2001 zjÄ   2002 ~jÄ   2003 ~jÄ   2004 ~jÄ   2005 ~jÄ   2006 ~jÄ   2007 ~jÄ   2008 ~jÄ   2009 ~jÄ   2010 ~jÄ   2011 ~jÄ   2012 ~jÄ   2013 ÏjÄ   2014 ÏjÄ   2015 ÏjÄ   2016 ÏjÄ   2017 WÌjÄ   2018 ÓjÄ   2019 ÓjÄ   2020 ÓjÄ   2021 ÓjÄ   2022 GÐjÄ   2023 ×jÄ   2024 ãjÄ   2025 ãjÄ   2026 çjÄ   2027 èjÄ   2028 èjÄ   2029 ñjÄ   2030    2031    2032    2033 HlÄ   2034 ilÄ   2035 ÏlÄ   2036 ßlÄ   2037 ãlÄ   2038 èlÄ   2039 ñlÄ   2040    2041 GpÄ   2042 fVpÄ   2043 jpÄ   2044 ÎpÄ   2045 jÕpÄ   2046 ÞpÄ   2047 WÝpÄ   2048 ðpÄ   2049    2050 GtÄ   2051 jtÄ   2052 jtÄ   2053 ÓjtÄ   2054 ÒtÄ   2055 étÄ   2056 étÄ   2057    2058 GxÄ   2059 GxÄ   2060 fxÄ   2061 jxÄ   2062 jxÄ   2063 ÎxÄ   2064 jÍxÄ   2065 ÞxÄ   2066 âxÄ   2067 âxÄ   2068 éxÄ   2069 ðxÄ   2070    2071 G|Ä   2072 f|Ä   2073 ¼j|Ä   2074 qO\   2075 vO\   2076 ÑO\   2077 ½Ä   2078 q¾Ä   2079 u¾Ä   2080 Î¾Ä   2081 Î¾Ä   2082 Þ¾Ä   2083 æ¾Ä   2084 é¾Ä   2085 é¾Ä   2086 ÞÁÄ   2087 âÁÄ   2088 éÁÄ   2089 WÍÄ   2090 jÍÄ   2091 yÍÄ   2092 ÞÍÄ   2093 éÍÄ   2094 éÍÄ   2095 ÒÄ   2096 ÒÄ   2097 GÑÄ   2098 GÑÄ   2099 GÑÄ   2100 GÑÄ   2101 GÑÄ   2102 GÑÄ   2103 GÑÄ   2104 fÑÄ   2105 fÑÄ   2106 fÑÄ   2107 jÑÄ   2108 jÑÄ   2109 jÑÄ   2110 jÑÄ   2111 HjÑÄ   2112 ÎÑÄ   2113 ÞÑÄ   2114 ÞÑÄ   2115 ÞÑÄ   2116 âÑÄ   2117 éÑÄ   2118 ðÑÄ   2119 fÕÄ   2120 lÕÄ   2121 ÎÕÄ   2122 âÕÄ   2123 ÞÄ   2124 ÞÄ   2125 GÝÄ   2126 GÝÄ   2127 SÝÄ   2128 WÝÄ   2129 fÝÄ   2130 qÝÄ   2131 ÎÝÄ   2132 ÒÝÄ   2133 ÒÝÄ   2134 ÒÝÄ   2135 ÒÝÄ   2136 ÒÝÄ   2137 ÒÝÄ   2138 ÖÝÄ   2139 âÝÄ   2140 âÝÄ   2141 âÝÄ   2142 æÝÄ   2143 éÝÄ   2144 éÝÄ   2145 éÝÄ   2146 éÝÄ   2147 éÝÄ   2148 âÄ   2149 âÄ   2150 OáÄ   2151 fáÄ   2152 fáÄ   2153 fáÄ   2154 jáÄ   2155 jáÄ   2156 jáÄ   2157 ejáÄ   2158 ÞáÄ   2159 ÞáÄ   2160 ÒÝáÄ   2161 ðáÄ   2162 æÄ   2163 æÄ   2164 æÄ   2165 æÄ   2166 æÄ   2167 GåÄ   2168 jFåÄ   2169 WåÄ   2170 fåÄ   2171 fåÄ   2172 AfåÄ   2173 qåÄ   2174 ÎåÄ   2175 ÒåÄ   2176 ÒåÄ   2177 GÕåÄ   2178 âåÄ   2179 éåÄ   2180 ðåÄ   2181 ðåÄ   2182 WëÄ   2183 fëÄ   2184 ÞëÄ   2185 æëÄ   2186 éÄ   2187 XéÄ   2188 eéÄ   2189 eéÄ   2190 eéÄ   2191 eéÄ   2192 géÄ   2193 iéÄ   2194 iéÄ   2195 iéÄ   2196 kéÄ   2197 ~éÄ   2198 ¼éÄ   2199 ÓéÄ   2200 ßéÄ   2201 ßéÄ   2202 ãéÄ   2203 çéÄ   2204 íéÄ   2205 ðÄ   2206 GïÄ   2207 SïÄ   2208 jïÄ   2209 jïÄ   2210 qïÄ   2211 yïÄ   2212 ÒïÄ   2213 âïÄ   2214 æïÄ   2215 æïÄ   2216 æïÄ   2217 æïÄ   2218 æïÄ   2219 ìïÄ